Publicerad:
Uppdaterad:

Utredningen läggs ner för dödsskjutningen i Husby

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: LÄSARBILD

Förundersökningen mot den polis som sköt ihjäl en man i Husby i mitten av maj läggs ner.

– Det dödandet skottet har avlossats i nödvärn, säger chefsåklagare Eva Finné i en bilaga till nedläggningsbeslutet.

Det dödande skottet träffade den 69-årige mannen i huvudet och avlossades på cirka en meters avstånd.

Händelsen inträffade på kvällen den 13 maj och blev upptakten till kravallerna i Husby.

En man hade där visat sig på sin balkong vid några tillfällen -  med kniv som han gestikulerat med och vid något tillfälle satt mot sin egen hals. Polisen uppfattade honom som aggressiv och påverkad. Han svarade inte på kontaktförsök från polisens sida.

Han hade gått tillbaka in i sin lägenhet, där också hustrun befann sig, när polisens förhandlare först försökte ringa till en mobiltelefon som de kastat in genom brevinkastet.

– Man har också från polisens sida upprepade gånger bankat på dörren och ropat att det var polisen. Kontaktförsöken har inte lett till någon reaktion förutom att man hört en mansröst som uppfattats som aggressiv, säger Eva Finné vid Riksenheten för polismål, i beslutsbilagan.

Sökte igenom lägenheten

Polisen hade då varit på plats i nästan två timmar och nu fattades beslut om husrannsakan för att gripa mannen och säkerställa att hustrun inte kommit till skada.

Piketen sattes in och bröt upp dörren. En grupp om fyra insatspoliser gick in och började söka igenom lägenheten. Mannen och hans hustru befann sig då i vardagsrummet.

Polisen öppnade dörren dit och uppmanade dem att komma ut och visa händerna. De gick fram till dörröppningen, hustrun först och mannen bakom. Han höll en kniv med 20 centimeter långt blad i handen.

Stod med höjd kniv

Polisen använde då pepparspray mot mannen och kastade samtidigt en distraktionsgranat för att separera makarna åt, enligt åklagarens beskrivning av förloppet.

Hustrun tog sig till köket och följdes efter av en av poliserna.

De övriga tre poliserna rörde sig fram mot dörröppningen i ett led.

Mannen stod 1-2 meter in rummet med höjd kniv och släppte den inte trots fortsatta uppmaningar. Ytterligare två distraktionsgranater användes och "polisman 1", som stod främst, avlossade även ett varningsskott.

Men mannen backade inte utan gick istället rakt mot poliserna som hade dragna vapen.

Sköt honom i huvudet

Åklagaren skriver:

”Mannen har påbörjat ett angrepp, varvid han höjt kniven och tagit ett steg mot polisman 1. Polisman 1 har då skjutit honom i huvudet. Ungefär samtidigt har polisman 2 avlossat ett skott som var avsett att träffa ena benet men missat. I skottögonblicket var avståndet mellan polisman 1 och mannen ca 1 meter."

Eva Finné sammanfattar också vad som gäller för nödvärn, enligt lagen, Brottsbalken 24 kap. 1 §:

"Man har rätt till nödvärn mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. En gärning som någon begår i nödvärn är brottslig endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig."

Polismannen har varit misstänkt för vållande till annans död. Men när alla omständigheter nu vägts in bedömer åklagaren att det inte längre finns anledning att anta att brott har förövats. Därför läggs förundersökningen ner.

Åklagaren motiverar:

"Det dödande skottet har avlossats i nödvärn. Omständigheterna har varit sådana att det inte varit uppenbart oförsvarligt av polismannen att avlossa skottet."

Publicerad:
Publicerad: