SD: Släpp renskötseln fri

”Ännu ett steg mot utrotning”

Renar.
Renar.

Den samiska renskötseln är en tradition med hundratals år på nacken.

Men nu vill Sverigedemokraterna släppa den fri för alla – ingen ska åtnjuta särskilda rättigheter på grund av etnisk tillhörighet.

– Det skulle utarma den samiska kulturen, säger Helena Omma från Samerådet och World Reindeer Herders.

Årets upplaga av Jokkmokks marknad får oväntat besök – av Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Hans parti vill att den traditionella rennäringen, som i dag är förbehållen samer som är medlemmar i någon av landets samebyar, ska släppas fri för alla.

– Vi ska inte ha lagstiftning som ger vissa medborgare särskilda rättigheter på basis av deras familjetillhörighet eller etniska tillhörighet, säger riksdagsledamot Mattias Karlsson, SD:s minoritetspolitiska talesperson.

”Minoritet av samerna”

Ett förslag som skulle vara helt förödande för den samiska kulturen om det gick igenom, säger Helena Omma, medlem i samarbetsorganet samerådet och vice ordförande i renskötarnas internationella intresseorganisation World Reindeer Herders:

– Det är ännu ett steg mot en utrotning. Det är vår livsstil och vår rättighet att vara renskötare.

I Finland får även vanliga medborgare bedriva renskötsel, varför är inte det en önskvärd utveckling?

– Där ser vi att det är den samiska renskötseln som får stryka på foten och flytta sig till förmån för den finska. Den samiska renskötseln bygger på nomadism och ett hållbart nyttjande och brukande av de naturresurser som finns. Vi håller på att förbruka den jord vi lever på, så det här är kunskap man bör vara väldigt varsam om.

Enligt SD:s Mattias Karlsson skulle en lagändring knappast skada den samiska kulturen – tvärtom.

– Det är bara en minoritet av samerna i dag som är medlemmar i samebyar och omfattas av de här rättigheterna, så vårt förslag skulle innebära att alla samer får den rätt som i dag bara är förbehållen ett fåtal.

”Populistisk argumentation”

Det argumentet ger dock inte Helena Omma mycket för.

– Hur vi ska fördela våra rättigheter bland samerna behöver inte Mattias Karlsson komma och lösa åt oss. Men SD:s förslag innebär ju fortfarande att både samer och svenskar ska få rätten till rennäringen, säger Helena Omma

– Jag tycker det är synd att SD för en politik med en så här populistisk argumentation. Det visar på att man inte har någon grundläggande förståelse alls om renskötsel, och inte heller vårt folks rättigheter,.

Enligt en rundringning som Ekot gjort vill inget annat svenskt riksdagsparti att renskötseln ska släppas fri, eftersom den samiska kulturen då skulle riskera att utarmas. Men det hindrar inte att Sverigedemokraterna kommer att fortsätta driva frågan.

– Vi har lagt förslag i riksdagen och kommer att fortsätta med det. Sen är det så klart en fråga om opinionsbildning, säger Mattias Karlsson.

Publisert: