Självmord

”De känner att ingen bryr sig”

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

Dubbelt så många unga kvinnor som unga män försöker att ta sitt liv

1 933 kvinnor under 25 år försökte ta sitt liv 2012.
1 933 kvinnor under 25 år försökte ta sitt liv 2012.

När livet ska spira – i åldern 15–24 – då är självmordsförsök vanligast.

Värst drabbade är unga kvinnor.

– Det beror på att depression hos unga inte upptäcks i tid. Unga får inte behandling i samma utsträckning som andra, säger ­Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi.

Aftonbladet granskar i dag självmordsförsöken. Vi har tagit fram specialstatistik för tioårsperioden 2003–2012 med hjälp av NASP, Nationellt centrum för suicid­forskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet. Statistiken avser dem som vårdats för självmordsförsök i slutenvården. Statistiken för 2012 är helt ny.

 2012 försökte 9 317 personer ta sitt liv i Sverige.

 Av dem var 2 899 barn och ungdomar under 25 år.

 Nära var tredje person som försökte ta sitt liv var alltså yngre än 25 år.

Stort mörkertal

Men mörkertalet är stort. Nästan hälften av dem som försökt ta livet av sig kommer inte till sjukhus.

Sedan 1997 ökar självmordsförsöken i Sverige.

Allra mest ökar de bland ungdomar 15–24 år - som också har högst andel självmordsförsök i befolkningen.

– Ungdomar mellan 15 och 24 år har högst självmordsförsökstal av alla, säger Gergö Hadlaczky, forskare och biträdande chef på NASP.

Självmordsförsök är dubbelt så vanligt i ungdomsgruppen – som i hela befolkningen.

 2012 försökte 215 av 100 000 ungdomar ta sitt liv, jämfört med siffran 115 i hela befolkningen (15 år och äldre).

 Det är en ökning från 200 självmordsförsök per 100 000 ungdomar år 2003.

 Av dem som försökte ta sitt liv 2012 var 233 yngre än 15 år.

– Det är en oroande mängd barn som mår så dåligt att det vill ta sitt liv. Det handlar om ett så pass stort och svårt lidande att man tänker, att nu orkar jag inte leva längre, säger Gergö Hadlaczky.

”Ökad psykisk ohälsa”

Sju procent av alla samtal från barn till BRIS 2012 handlade om självmord och självmordstankar.

Varför är självmordsförsök vanligare bland ungdomar än i övriga befolkningen?

– Det kan förmodligen bero på den ökade psykiska ohälsan, säger Gergö Hadlaczky.

– Jag tror det beror på att depression hos unga inte upptäcks i tid. Vid ett självmordsförsök har det gått för långt. Unga får inte behandling i samma utsträckning, som andra, säger Danuta Wasserman, chef på NASP.

SPES - Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd – tar dagligen emot samtal från oroliga föräldrar.

– Vi ser ju verkligenheten. Föräldrarna undrar var de kan få hjälp för sina barn. Många skrivs ut efter ett självmordsförsök och blir utkastade till ingenting. Barnen känner att ”alla struntar i mig, det är ingen som bryr sig”. Situationen är väldigt allvarlig i dag, säger Pirjo Stråte, vice ordförande i SPES.

– De som behandlas illa av vården är ju de som kommer till oss. Och idag ska man inte vara sjuk över helgen för det finns inte personal, utan patienterna skickas hem. Men suicidaliteten försvinner inte över en natt, säger hon.

Vanligast bland unga kvinnor

I går kunde vi berätta att fler män dör i självmord, än kvinnor.

Ändå försöker fler kvinnor ta livet av sig.

2012 försökte 3 843 män och 5 474 kvinnor att ta sitt liv.

Att fler män dör i självmord beror enligt experterna på att män väljer mer drastiska självmordsmetoder. De hänger sig i högre grad medan kvinnor förgiftar sig.

Unga kvinnor i åldern 15–24 är hårdats drabbade av självmordsförsök. Det är dubbelt så vanligt bland unga kvinnor som bland unga män. Och tre gånger vanligare än i hela befolkningen.

 2012 försökte 1 770 av dem ta sitt liv. Det var nästan vart femte självmordsförsök i Sverige det året. Bland män i samma ålder var antalet 896.

Enligt experterna beror det sannolikt på den psykiska ohälsan, som är högre bland unga kvinnor.

Eftersom självmordsförsök är den starkaste riskfaktorn för framtida självmord, så kan självmorden komma att öka framöver om vi inte lyckas få ner självmordsförsöken.

– Därför är det viktigt att satsa på preventiva program för unga, säger Danuta Wasserman.

”Stigmatiserande”

Av dem som vårdats på sjukhus för självmordsförsök dör 10-15 procent senare i självmord. De flesta inom ett år efter första försöket. Självmordsrisken kan kvarstå i flera decennier efter självmordsförsöket.

– Självmordsförsök är en traumatisk upplevelse. Det kan vara stigmatiserande, säger Gergö Hadlaczky.

De med hög avsikt löper högre risk att dö i självmord.

– Om man överlever ett sådant välplanerat, allvarligt självmordsförsök, då är risken ökad att man senare tar sitt liv, säger Jussi Jokinen, psykiater och suicidforskare vid Karolinska institutet.

En svårighet bland ungdomar under 18 år som behöver vård för psykisk ohälsa kan ibland vara frågan om föräldrarnas inblandning, menar Gergö Hadlaczky. Det är av yttersta vikt att föräldrar är involverade, men det kan också göra att barnet drar sig för att söka hjälp,

– Barnet kanske inte vågar be om hjälp om föräldrarna kopplas in. Följden av att man inte söker hjälp kan bli ett självmordsförsök, för att livet inte känns värt att leva, säger han.

9 317 försökte ta sitt liv under 2012

Självmordsförsök i befolkningen 2003-2012

Antalet självmordsförsök (alla åldrar) var som lägst 7 924 (år 2003) – och som högst 9 996 (år 2008).

Självmordsförsökstalet (antalet självmordsförsök bland 100 000 individer) var som lägst 102,9  (år 2003) – och som högst 125,6 (år 2008) bland dem 15 år och äldre.

2011–2012 ökade antalet självmordsförsök (alla åldrar) med 126 – från 9 191 till 9 317.

2011–2012 ökade självmordsförsökstalet från 113,4 till 114,7 bland dem 15 år och äldre.

Källa: NASP

Hit kan du vända dig

 Vårdcentral eller annan läkarmottagning.

 Psykiatrisk mot­tagning.

 Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal.

 Ungdomsmot­tagning.

 Präst, diakon.

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60. Alla dagar kl 13–22.

SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention: 08-34 58 73. Telefonjour varje dag kl 19–22

Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se

Jourhavande präst: via 112. Alla dagar kl 21–06

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80. Alla dagar nattetid, kl 21–06

BRIS – Barnens hjälptelefon: 116 111. Alla dagar kl 10-22

BRIS vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50. Måndag–fredag kl 10–13

Jourhavande adoptionskompis: 020-64 54 30

Röda Korsets telefonjour: 0771-900 800. Alla dagar kl 14–22.

Röda Korsets mobilchatt SMS:a Kompis till 71 700. (kostar som ett vanligt sms). Vardagar kl 18-22 och helger 14–18.

Röda Korsets datorchatt: www.jourhavandekompis.se. Vardagar kl 18-22 och helger 14–18.

RFSL: Ring 020-34 13 16 eller skriv till boj@rfsl.se

Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se

Så kan du hjälpa

Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand.

Så tveka inte att försöka tala med den som har självmordstankar.

Genom samtal kan du få personen att söka hjälp.

Varningssignaler för självmord och självmordsförsök är bland andra:

Förändringar i beteendet. Var alltid uppmärksam på om någon inte längre är sig lik eller om du oroar dig för personen.

Om personen är lynnig, ledsen, tillbakadragen, talar om hopplöshetskänslor, känner sig hjälplös och värdelös, inte bryr sig om sitt utseende, uttrycker dödstankar – exempelvis genom teckningar, berättelser och sånger – tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar. En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

 Ibland kan en självmordsnära person upp­levas som ovanligt lugn av sin omgivning. Var uppmärksam på detta då det kan tyda på ett tyst ­beslut att fullfölja sin självmordsplan.

Källa: NASP

ANNONS

Skydda dig i solen - 20% på solkrämer från ACO Sun

Extern länk från MEDS

Köp här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Självmord