Ingen tar ansvar för dödslekarna

NYHETER

Ungdomar ”tågsurfar” på Västtrafiks pendeltåg

Foto: Dödslekarna på tåg är ett fenomen som finns i många länder. Händelserna filmas och läggs ut på Youtube.

Dödslekar på tåg är vanligast i Göteborgsområdet. Men här vill ingen ta tag i problemet, menar Björn Sundberg på Banverket.

Upptrampade stigar och neddragna staket indikerar att Banverket, SJ och Västtrafik har ett växande problem.

Ögonvittnen har börjat larma, senast förra veckan då ungdomar sågs åka bak på Alingsåspendeln. Mörkertalet tros vara mycket stort och Björn Sundberg, säkerhetshandläggare på Banverket, är djupt oroad.

– Vi har inte fattat att vi har det här problemet. Det saknas rutiner för hur det ska hanteras och det är en stor brist, säger han.

Fångar dödsleken på film

Det trots att dumdristiga gratisåkare är ett gammalt storstadsfenomen. Nytt är att ungdomar sätter sina liv i på spel i syfte att fånga dödsleken på film.

– Ingen vill känna ansvar. Vi måste få upp detta på bordet med Västtrafik och de andra operatörerna, säger Björn Sundberg.

Han tror att problemet dessutom är värre i Göteborgsregionen än i övriga landet eftersom Västtrafiks tåg är lätta att klamra sig fast på. Framför allt gäller det pendeltågen till Kungsbacka och Alingsås.

Förebyggande åtgärder

Punkt SE har förgäves sökt Västtrafiks fordonsansvarige Stefan Nord för en kommentar. Till Lerums Tidning har han tidigare sagt att de inte kommer att köpa in nya tåg före 2015.

Björn Sundberg hoppas nu på en diskussion om andra åtgärder som kan stoppa dödslekarna. Till exempel skulle man kunna ta bort handdagen utanpå tågen och satsa på förebyggande information.