Ansvarig utgivare tar uttalandet med ro

NYHETER

”Knappt värt att kommentera”

Nerikes Allehandas ansvarige utgivare Ulf Johansson tar den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads uttalande med ro.

– Det är inte så konstigt att han inte känner till hur det går till när det gäller publiceringsfrågor i Sverige, säger Johansson.

I måndags protesterade Irans regering officiellt mot tidningen Nerikes Allehandas (NA) publicering av konstnären Lars Vilks teckning, där profeten Muhammed framställs som en rondellhund.

Och i dag kom Irans president Mahmoud Ahmadinejad med ett uttalande om att påtryckningar legat bakom NA:s publicering.

Inga kontakter med NA

Men tidningen Nerikes Allehanda har inte blivit kontaktade av någon företrädare för Irans regering. Och den ansvarige utgivaren, Ulf Johansson, tycker att uttalandet knappt är värt att kommentera.

– Om man ska säga något så bevisar bara det här att de iranska myndigheterna inte känner till hur en publicering går till i Sverige och att tidningarna i Iran är hårt hållna av staten, säger Ulf Johansson.

Trots det skarpa uttalandet från Iran planerar inte NA att vidta några åtgärder.

Men händelsen har väckt stor uppmärksamhet i utländska medier och Ulf Johansson har haft fullt upp sedan publiceringen.

– I dag har jag blivit intervjuad av i stort sett alla nyhetsredaktioner i hela Europa, säger han.

Översatte ledarartikel

På grund av den internationella uppmärksamheten valde NA att översätta den ledarartikel som publicerades i samband med bilderna till engelska. Den engelska artikeln har gått att läsa på na.se under måndagen.

Men det finns inga politiska påtryckningar bakom översättningen.

– Jag har fått förklara bakgrunden hundratals gånger, så vi gjorde det här för att spara tid, säger Ulf Johansson.