”Rabatt på miljöbilar bra”

NYHETER

I dag: Lars Ohly, v

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja. Om alla människor i världen förbrukade lika mycket råvaror och ändliga resurser som vi gör i?dag skulle katastrofen snart vara här. Men det betyder inte försämrad livskvalitet. I stället handlar det om att utveckla nya, hållbara sätt att värma våra hus, hålla igång industrin och transportera människor och gods.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Det duger inte att enbart lyfta fram ett beslut eller en åtgärd. Vad som behövs är forskning, utveckling och produktion av förnybara energikällor och hållbara bränslen.

– Lagstiftning ska kombineras med stimulanser att välja miljövänligt. Kollektivtrafik ska byggas ut och fossila bränslen fasas ut. Alla dessa – och fler – åtgärder måste finnas med i en uppföljning av Kyotoprotokollet med starkare internationella åtaganden.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

I så fall, hur hög bör den vara?

– Ja, det ger i alla fall inga negativa effekter. Men det är bättre att se till att etanol och biogas blir relativt väsentligt billigare än fossila bränslen. Sorgligt dock att regeringens enda konkreta förslag mot miljöhotet saknades i höstens budgetproposition. Men typiskt för högerregeringens brist på miljöinsikt.

Människans utsläpp av växt­hus­gaser påverkar Sveriges och jordens klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen? Aftonbladet frågade riks­dagens 349 ledamöter.

ARTIKELN HANDLAR OM