Kris på sjukhuset i Lund

NYHETER

Långa väntetider på akuten

Läget på Universitetssjukhuset i Lund är mycket ansträngt. Väntetiderna på akutmottagningen är för närvarande uppe i 6-8 timmar för dem som är lindrigt sjuka eller skadade, uppger sjukhuset på tisdagen.

Alla som har möjlighet uppmanas därför att i första hand söka sig till vårdcentral eller ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen.

Orsaken till det anstränga läget är enligt sjukhuset flera. Under måndagen kom det in 220 patienter för att söka hjälp på akuten och fram till tisdag lunch har ytterligare ett 70-tal personer sökt hjälp.

Förhöjd beredskap

Läget fick ansvarig läkare att under natten utlösa stabsläge mellan klockan två och sju på morgonen, det vill säga förhöjd beredskap för extrainsatser på flera avdelningar på sjukhuset.

- Patienter har sökt för allt möjligt, det har inte varit någon speciell epidemi eller så. Vi har de senaste åren sett en större ökning, säger driftansvarig läkare Thorarinn Gudmundsson till Sveriges Nyheter.

”Väntetiderna orimligt långa”

Vidare är sjukhuset generellt överbelagt, bland annat med patienter som väntar på plats i kommunal vård.

- Är du i behov av akut vård ska du givetvis söka upp akutmottagningen. Men för dig som har lindrigare besvär kan det vara klokt att vänta eller att söka hjälp i primärvården. Just nu är väntetiderna på akuten orimligt långa, säger Thorarinn Gudmundsson.

Han tror att läget kommer att lätta inom cirka två dygn.

Sveriges Nyheter