Installera rätt lätt

1 av 4 | Foto: Sök kanaler automatiskt
NYHETER

Så här får du i gång digital-tv:n.

Aftonbladet visar installationen steg för steg.

Antennen kollar du enklast i förväg.

1 Först av allt bör man kolla antennsignalen. Digital-tv kräver bra mottagning, annars blir det inget alls. Inte som gamla analoga tv som går att se även med skuggor och brus.

Har du egen antenn som är köpt innan TV4 startade 1990 är det läge att köpa en ny. Digital-tv sänds på ännu högre frekvenser och kräver bättre antenner.

Ett bra trick är att ställa in TV4 och slå på text-tv. Om det faller bort bokstäver ur nyhetstexterna är signalen för dålig. Då får du justera antennen eller byta till en ny. En bra takantenn kostar 500–600 kronor.

När antennen är okej är det dags att ansluta boxen.

2 Koppla antennsladden till boxen.

3 Koppla boxen till tv: n med den medföljande scartsladden.

4 Anslut boxen til elnätet.

5 Slå på tv:n, ställ tv:n på A/V eller om det finns flera scartanslutningar på tv:n på samma nummer som den boxen anslutits till (till exempel A/V1).

6 Sätt i Boxerkortet i kortplatsen. Kolla så det är rättvänt enligt instruktionerna till boxen.

7 Slå på boxen.

8 Välj Meny.

9 Välj Kanalsökning.

10 Välj Automatisk.

11 När sökningen är klar, spara den.

Sedan är det bara att titta på tv. Men nu ändrar du kanal med kanalväljaren till digitalboxen.

Om du vill ansluta en video eller inspelningsbar dvd-spelare ansluter du dem med scartkabel till digitalboxens kontakt märkt video/dvd.

Anslut också en antennkabel till videon eller den inspelningsbara dvd:n.