Kommunen bryter avtal för kolonister

NYHETER

Strandåsens koloniägare oroliga för områdets framtid

Foto: Claes Larsson, medlem i Strandåsens koloniförenings byggrupp, är bestört över att Malmö stads nya avtal om vatten och avlopp inte ska gälla dem.

Malmö stad vill bryta det långa arrendeavtalet med Strandåsens koloniförening.

Det kan vara dödsstöten för koloniägarna.

– Många är säkert så oroliga att de vill sälja sina kolonier, men vem vill köpa när hotet om områdets framtid hänger över oss? säger Claes Larsson, koloniägare.

Under 2008 ska latrintömningen bytas ut. Koloniföreningarna i Malmö har fått beskedet att om de själva står för kostnaderna för bytet till kommunalt vatten och avlopp ska de ”belönas” med ett 20-årigt arrendeavtal i stället för ett femårigt.

”Ska vara en badpark”

Men enligt ett mejl från Malmö stads fastighetsdirektör Börje Klingberg som Punkt SE tagit del av gäller detta inte längre Strandåsens koloniförening. Detta eftersom man är ”osäker om man kan låsa marken under så lång tid eftersom det är ett sådant attraktivt område”.

Just nu byggs flervåningshus vid Hammars Park där det tidigare låg odlingslotter. Detta ökar deras oro.

Stefan Mattsson, enhetschef på arrendeenheten vid Malmö stad, säger att det finns en detaljplan som säger att Strandåsen inte ska vara ett koloniområde utan en badpark.

– Just nu är det ett utredningsområde och då ska man vara restriktiv med investeringar, säger Stefan Mattsson.