Thailand tar hjälp av kungen i trafiken

NYHETER

BANGKOK

I Thailand skördar trafikdöden två liv i timmen.

I går gjorde Sverige en insats för att höja trafiksäkerheten.

Då invigde kung Carl Gustaf Thailands trafikforskningscenter strax norr om Bangkok.

Foto: Kung Carl Gustaf invigde ett nytt trafikforskningscenter utanför Bangkok.

Volvo satsar drygt fyra miljoner kr i centret vars personal ska åka till trafikolyckor i en radie på sex mil i närområdet och dokumentera omständigheter, orsaker och förhållanden.

Allt för att kunna föreslå konkreta åtgärder för att höja trafiksäkerheten på de thailändska vägarna.

Sverige hjälper till

- Ett sätt att stödja samhället. Det ligger helt i linje med våra säkerhetsmål, säger Volvo Personbilars vice vd Sven Eckerstein.

Övriga investerare i centret är världsbanksorganet Global road safety partnership och vägverket i Thailand.

Landets trafiksäkerhetsplan har utarbetats av svenska Vägverkets utlandsbolag Sweroad och thailändska konsulter i mitten av 1990-talet.

Barnen trafiktränas

Den 22 september 1998 bestämde den dåvarande thailändska regeringen att genomföra hela planen under en femårsperiod.

Allt från skolbarnsträning i trafikvett till bilprovning, polisreformer och nya lagar stod på schemat.

Men nästan inget har gjorts. Revirtänkande, brist på samordning och okunskap har lett till att trafikdödsnivån ligger på samma nivå som när planen skrevs.

Utan uppbackning av samhället får det nya centret svårt att göra mer än att bekräfta en tung verklighet.

Christer Nilsson