Buller, mögel, kraftledning - så mycket sänks värdet

Foto: Om tomten gränsar till järnväg sänks taxeringsvärdet rejält.
NYHETER

3,5 miljoner fastighetsägare berörs

10 bra sätt att minska villaskatten

Justering vid buller

Justering vid närhet till kraftledning

Justering för radon

Justering fukt- och mögelskador

KOLLA VILLAVÄRDET

DYRA STRANDEN

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård