Radonvärdet sänks - 200 liv sparas

Alla inomhusmiljöer ska saneras

Varje år dör 500 människor i lungcancer orsakad av radonstrålning, 200 liv kan räddas med sänkta bequerelgränser

Radon är den största strålningsfaran för folk i Sverige.

Därför vill nu regeringen sänka gränserna för högsta tillåtna radonhalt i inomhusluft.

Idag är gränsvardet olika högt för befintliga hus och nybyggen.

Nu vill man införa ett och samma gränsvärde för samtliga byggnader, lokaler och bostäder.

200 bequerel per kubikmeter luft ska bli det högsta tillåtna radonvärdet.

Det rapporterar Ekot idag på måndagen.

Stort medicinskt problem

Radon i inomhusmiljön är ett stort medicinskt problem. Lungcancer orsakad av radon skördar 500 liv i om året.

Det finns inget medicinskt eller miljömässigt försvar för att ha två olika gränsvärden som fallet är i dag.

Barnrika lokaler prioriteras

Framförallt vill man prioritera lokaler där barn vistas. Om åtta år, 2010, får inga skolor eller förskolor ha ett högre radonvärde än 200 bequerel per kubikmeter luft.

Det gäller både gamla och nya byggnader.

År 2020 ska även luften alla bostäder hålla det lägre gränsvärdet.

Då räknar regeringen med att man minskar dödsfallen i lungcancer med 200 liv om året.

Fläkt måste till i bostäder

- Det är egentligen enklare med lokaler än med bostäder. I skolor har man redan behov av bra luft, där ska luften kunna bytas tre gånger i timmen, säger Hans Bergerholm som handlägger radonfrågor på Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Stockholm.

I bostäder är normen att luften ska bytas en gång varannan timme, det bör ske med fläkt enligt Hans Bergerholm.

Är det inte bättre att vädra?

- Jo, självdrag är bra. Men det finns många som inte öppnar fönstren mellan november och april och då kommer ingen ny luft alls in. En del stänger också under vintern helt ventilationen som finns under fönstren i en del bostäder.

Men Hans Bergerholm tycker inte att radon i byggnadsmaterial är det svåraste att hantera.

- Problemen uppstår när det finns markradon. Och det finns inte några regler för hur man ska mäta i skolor och daghem där ingen är på nätterna. Egentligen borde man arbeta ut en ny mätmetod för det.

Mätningarna tar tid

Även om radonmätningar pågår kontinuerligt runt om i landet kommer det att ta sin tid att få kontroll på de lokaler och bostäder där radonhalten är över de 200 bequerel/kubikmetern som kommer att bli gränsvärdet.

På SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är Kjell Eriksson ansvarig för radonundersökningarnan i Stockholms cirka 170 skolor.

- Vi mäter ju hela tiden, varje år. Och nu har vi fått besked om att vi också ska mäta alla undervisningslokaler med markkontakt för att få veta om det överstiger 200 bequerel. Först mäter vi med dosa, den sitter i tre månader. Blir det för höga värden mäter vi om, det tar tre dygn.

Vill du mäta radon hos dig?

Så gör du:

Simone Söderhjelm

Publisert: