Patientjournaler dumpade på soptipp

NYHETER

Känsliga uppgifter om nästan 2 000 patienter låg på den här soptippen.

De påträffades i en kasserad dator från Uddevalla sjukhus.

Uppgifterna avslöjar patienternas diagnos och behandling.

Foto: Bengt Kulén
skräpdator På den här soptippen på Orust låg en dator från Uddevalla sjukhus. Den visade sig innehålla omkring 1 800 sekretessbelagda patientjournaler.

En privatperson hittade datorn när han igår besökte soptippen på ön Orust utanför Göteborg.

Han tog med datorn hem.

Den visade sig innehålla två sekretessbelagda filer från Uddevalla sjukhus – båda med känslig information om patienter.

I det ena dokumentet redogörs för patientens sjukdom, blodgrupp samt patientens namn och fullständiga personnummer.

”Det är sekretessbelagt”

Bertil Apelman, chef för Uddevalla sjukhus kan inte säga hur den känsliga patientinformationen har hamnat på soptippen.

– Är det så att patientinformation lämnar oss och kommer till fel ställen så är det väldigt allvarligt, säger han.

De två datorfilerna innehåller namn och personnummer på drygt 1 800 patienter.

– Det är en information som är sekretessbelagd och som vi ska hantera på det viset att det inte når icke-behöriga personer, säger Bertil Apelman.

Hur brukar ni gå till väga när det gäller känslig information på datorer som ska kasseras?

– Jag kan inte svara på det så här rakt av. Men det ska finnas rutiner på att hårdiskarna ska vara förstörda.

Forskningsdokument<7mr>

Kristina Widgren är chefsjurist på Socialstyrelsen:

– Sekretess gäller på handlingar som gäller personliga uppgifter och det får man bara lämna ut om det inte är till men för den enskilde.

– Hur det kommer sig att uppgifterna har hamnat på en soptipp får du fråga Uddevalla sjukhus om.

Det andra dokumentet har namnet ”kontrollgrupp”.

Mycket tyder på att de drygt 1 800 patienterna har förekommit i någon typ av medicinsk forskning.

Johan Bratt