Svenskarna litar inte på sjukvården

NYHETER

"Det är ett av de största problemen inom vården"

Nästan hälften av de som röstat i aftonbladets fråga om huruvida de har förtroende för den svenska sjukvården svarar att de inte har det. Det är de inte ensamma om.

- Jag måste erkänna att jag själv inte har det, säger Eva Fernvall Markstedt, ordförande för Vårdförbundet.

Vårdförbundet har gjort egna undersökningar av svenskarnas förtroende för vården och kommit fram till samma sak. Många litar inte på att de ska få den vård de behöver.

- Vi har sett det här under en längre tid. Det är ett av de största problemen inom svensk sjukvård, säger Eva Fernvall Markstedt.

De som litar minst på vården är unga och medelålders kvinnor.

- Kvinnor har större erfarenhet av vården, både som patienter och som anhöriga. Det är också mest kvinnor som jobbar inom vården.

Litar mer på specialisterna

Det som svenskarna litar minst på är vårdcentralernas service och äldreomsorgen, enligt Eva Fernvall Markstedt som tagit del av förbundets undersökningar. Folks förtroende för allmänläkarna på vårdcentralen är lågt. De litar mer på specialisterna som finns på akutmottagningarna på sjukhusen.

- Resultatet blir att många patienter som borde gå till vårdcentralen, istället söker sig till akuten. Då blir trycket på akutmottagningarna stort. Många skulle få bättre och snabbare hjälp på vårdcentralen, säger Eva Fernvall Markstedt.

Fel perspektiv på vården

En anledning till att förtroendet för den svenska sjukvården är lågt är, enligt Eva Fernvall Markstedt, att sjukvården är organiserad ur organisationens perspektiv - inte patientens.

- En gammal moralisk fråga inom sjukvården är att man borde vara sjukskriven om man behöver gå till doktorn.

Idag med den ökade stressen och belastningen på arbetet är det många som väljer att inte sjukskriva sig för mindre krämpor.

- Idag måste patienten lyda systemet. Vi borde möta upp på patienternas villkor.

Eva Fernvall Markstedt tycker bland annat att det behövs en nationell vårdupplysning.

- Sedan borde vi göra fler hembesök hos äldre personer, barnfamiljer, handikappade och kroniskt sjuka.

Fakta om omröstningen:

Frågan löd: Har du förtroende för svensk sjukvård? 18.30 på tisdagen hade 21 384 personer svarat på frågan på aftonbladet.se:

Susanna Vidlund