Mandela ombedd övertala Saddam

NYHETER

Iraks arabiska grannar söker fredlig lösning

Foto: Hans Blix vid dagens möte med irakiska representanter i Bagdad. Mitt emot Blix sitter general Amer al-Saadi.

Världen kämpar för att undvika krig.

I Bagdad pressar Hans Blix och Mohamed ElBaradei i dag Irak för att få in nya uppgifter – och dokument ”om nukleära och biokemiska vapen” uppges ha lämnats över.

Samtidigt vill flera länder att Nelson Mandela ska rycka in som medlare – och förmå Saddam Hussein att lämna makten.

Foto: Nelson Mandela kan övertala Saddam ge upp?

Världens blickar ligger nu spända på Irak. Hotet om krig rycker allt närmare och på söndagen rapporterades en rad nya ansträngningar.

CNN uppger att Tyskland och Frankrike – i hopp om att undvika krig – försöker ta fram en alternativ handlingsplan. Tanken är att kraftigt öka antalet inspektörer i Irak och att samtidigt sätta in fredsbevarande styrkor. Och på söndagen meddelade den tyske försvarsministern att Rysslands president Vladimir Putin kommer att resa till Berlin för att diskutera planen med förbundskansler Gerhard Schröder.

Brittiska Sunday Times uppger att förre president och fredspristagaren Nelson Mandela fått förfrågningar från flera ”betydelsefulla personer” om att hjälpa till med fredsförhandlingarna. Bland de som hoppas på Mandelas hjälp uppges flera av Iraks arabiska grannländer finnas.

Tidigare har flera av Iraks grannar försökt förmå Saddam Hussein att gå i exil för att undvika ett krig. Och enligt Sunday Times skulle Mandelas uppdrag gå ut på att förmå Saddam att lämna makten.

Nelson Mandelas taleskvinna – Zelda la Grange – bekräftar, enligt TT, kontakterna. Hon säger dock att den förre presidenten bara kan tänka sig att åta sig ett medlaruppdrag om det sanktioneras av FN.

Påven Johannes Paulus II beslutade på söndagen att skicka ett speciellt sändebud till Irak. Sändebudet ska, enligt Vatikanen, åter framföra påvens önskan om en fredlig lösning och att försöka förmå Irak att att samarbeta med FN.

Den brittiska tidningen Sunday Telegraph rapporterade på söndagen att USA och Storbritannien arbetar på en ny FN-resolution. Den skulle ge Iraks president Saddam Hussein 48 timmar att fly Bagdad eller riskera krig. Talesmän för den brittiska regeringen tonade dock ned uppgifterna under söndagen och beskrev det som att gå händelserna i förväg.

Stor press på Irak

Samtidigt pågår under söndagen viktiga diskussioner i Bagdad.

Unmovic-chefen Hans Blix och hans kollega vid atomenergiorganet IAEA Mohamed ElBaradei anlände i går. Och pressen på Irak är stor.

Samtalen spelar en viktig roll för Hans Blix nästa rapport till FN:s säkerhetsråd den 14 februari och kan bli direkt avgörande för hur säkerhetsrådet beslutar att gå vidare i frågan.

Hans Blix beskrev gårdagens samtal som nyttiga:

– Det är en väldigt betydelsefull diskussion.

Utöver det var samtliga parter i går mycket tystlåtna om samtalen. Klart är att Hans Blix tillsammans med Mohamed ElBaradei försöker få Irak att lämna ytterligare information och eftergifter.

Ett krav från FN är att få använda obemannade spaningsplan över Irak för att ytterligare höja takten på inspektionerna. Ett annat – tyngre – är att Irak bevisar att de kemiska och biologiska massförstörelsevapen som landet tidigare utvecklat verkligen har förstörts.

”Detaljerade tekniska diskussioner”

Efter dagens första samtal sa IAEA:s talesman Mark Gwozdecky, till nyhetsbyrån AP, att det handlade om ”väldigt detaljerade tekniska diskussioner”.

Det bekräftades också att Irak under samtalen lämnat över nya dokument om sina ”nukleära och biokemiska” vapen till FN. Detta enligt en källa närstående FN i Bagdad.

Efter söndagsmorgonens två timmar långa möte med Saddam Husseins rådgivare Amer al-Saadi uppgav representanter för IAEA dock att man inte omedelbart kunde avgöra dokumentens betydelse.

Vid sidan av de diplomatiska diskussionerna fortsätter FN-inspektörernas arbete i landet. Under söndagen rapporterade AP att inspektörer sågs gå igenom en skolbyggnad i Bagdad.

På andra håll fortsatte försöken att få fram information via privata intervjuer med irakiska forskare och tjänstemän. De ses som mycket betydelsefulla i jakten på svar om Iraks vapenprogram och de tre senaste dagarna har fem intervjuer genomförts. I går hördes en kemist, medan en biolog vägrade att ställa upp.

Mattias Lundell