USA:s plan: knocka Irak

NYHETER

Missilregn ska skrämma armén att störta Saddam

USA tänker gå på knock mot Irak.

Åtminstone är det vad president Bush vill få Iraks generaler att tro.

3 000 kryssningsmissiler på två dagar ska skrämma dem att störta Saddam innan kriget bryter ut.

Foto: Missiler körs fram till jaktplanen på USA:s hangarfartyg USS Constellation i Persiska viken.

Pentagon läcker medvetet uppgifterna som en del av det psykologiska nervspelet på upploppet.

För hur ivrig Bush än kan verka att få gå i krig så vill han helst av allt slippa om han kan nå sina mål på ett billigare sätt.

I nuläget verkar enda chansen vara att Saddam frivilligt går i exil eller störtas av sina egna.

Så här ser krigsscenariot ut - helt olikt det vi fick se under Gulfkriget 1991:

Bomba med medicin

Efter kortvariga och massiva flygbombningar drar markinvasionen igång från söder och norr några dagar senare. Den här gången tänker USA inte ödelägga broar och andra civila mål. I stället ska det regna mat och medicin från himlen. Flygattackerna ska riktas mot den irakiska militären och dess toppskikt. Vitsen är att få civilbefolkningen över på västs sida.

Det tekniska gapet mellan USA och Irak har ökat. I dag är 75 procent av bomberna USA tänker använda så kallade smarta bomber, jämfört med nio procent i pappa Bushs krig.

Med rätt koordinater inprogrammerade har bomberna en träffsäkerhet som mäts i meter.

Kriget i Afghanistan gav prov på bombernas kusliga effektivitet.

Små enheter av specialtränade kommandosoldater släpps ner inne i Irak redan innan det riktiga kriget börjar. Med sin information ska de öka träffsäkerheten.

Massiv krigföring

3 000 kryssningsmissiler på några dagar är tio gånger fler än vad som fälldes under hela Gulfkriget. Målen blir militärbaser, militära ledningscentraler, byggnader där landets toppmilitärer och politiker arbetar och deras bostäder.

Att säkra oljekällor och misstänkta lagerlokaler för kemiska och biologiska vapen står överst på militärens lista.

Enligt läckorna till New York Times och BBC gäller det att "hindra Saddam från att ställa till något". Som när Irak tände eld på Kuwaits oljekällor 1991.

Arrogans och taktik

Det kan tyckas märkligt att USA indirekt talar om hur kriget ska utkämpas. Men alla detaljer behöver inte stämma.

Resten handlar om en kombination av arrogans och taktik.

USA är militärt totalt överlägset Irak. Även om Irak vet vad som ska komma är deras försvar mot bomberna obefintligt.

Skrämseleffektens syfte är att göra kriget onödigt.

Iraks generaler kunde också följa hur USA knäckte talibanerna med precisa bombningar.

Hotet om svärmar av laserstyrda missiler är en påminnelse om att de själva är uttalade mål i en attack. Deras tjänsterum, bilar och bostäder. Ingenstans kommer de att kunna känna sig säkra.

Budskapet är glasklart. Gör er av med Saddam så har ni en chans att överleva.

Wolfgang Hansson