Färre söker till lärarutbildningar

Av: TT

Publicerad:
Lärarutbildningarna har fått färre sökande. Arkivbild.
Foto: Bertil Ericson / TT
Lärarutbildningarna har fått färre sökande. Arkivbild.

Trots lärarbrist och stora ansträngningar att utbilda fler lärare är det färre som sökt till höstens lärarutbildningar. Olyckligt, anser Universitets- och högskolerådets generaldirektör Karin Röding.

Nedgången är störst för förskollärarutbildningen, med 13 procent färre sökande jämfört med hösten 2017, enligt UHR:s rapport. I absoluta tal innebär det 1 536 färre sökande.

Totalt minskade andelen sökande till de olika lärarutbildningarna med 5,4 procent.

– Det är en väldigt olyckligt utveckling eftersom vi har stort behov av kvalificerade lärare på alla nivåer i skolan, säger Karin Röding.

"Fortsätta investera"

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) påpekar att både skola och utbildning kräver fortsätta satsningar för att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra yrkesval.

– Vi har haft stigande söktryck under flera år, vilket också har gjort att vi kunnat bygga ut lärarutbildningar. Men det här visar att vi måste fortsätta investera i förbättrad arbetsmiljö och höjda lärarlöner, så att unga människor och andra väljer att utbilda sig också när det är högkonjunktur och det finns fler jobb att ta.

Att människor, när samhällsekonomin är god, väljer att arbeta istället för att studera medför generellt en minskad tillströmning till landets utbildningsplatser på ungefär två procent. Men högkonjunkturen kan inte ensam förklara varför studenterna i så stor utsträckning ratar lärarutbildningen – och förskoleutbildningen i synnerhet. Det kan heller inte UHR svara på, då statistiken ännu inte analyserats tillräckligt.

Liberalernas partiledare Jan Björklund hävdar att antalet sökande till lärarutbildningen ökade med 70 procent under Alliansens tid vid makten.

– Det är oroande att det nu går nedåt igen. Det är dessutom ett vansinne att nu bygga ut lärarutbildningen, som regeringen gör. Effekten blir att man kommer få ta in väldigt många studenter med mycket låga studieresultat, säger han och tillägger att statusen behöver höjas i både utbildning och yrke.

Finland föregångsland

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, har under onsdagen mött nordiska ministerkollegor för att diskutera utbildningsfrågor. Hon framhåller Finland som ett land där söktrycket till lärarutbildningen motsvarar det för läkare och jurister.

– Det är också kopplat till att yrket har en hög status och frihet i att senare utforma undervisningen.

TT: Vad gör Finland som Sverige misslyckas med?

– I Sverige har vi haft en tradition av att ofta riva upp lärarutbildningen och ha väldigt mycket politisk detaljstyrning i hur skolan ska fungera. Det har gjort att statusen i läraryrket sakta men säkert minskat eftersom man känt sig väldigt styrd av politiken, säger Helene Hellmark Knutsson.

Publicerad: