Regeringen satsar på elitforskning

NYHETER

Regeringen ska satsa tre miljarder kronor på elitforskning under de kommande tio åren.

Svensk forskning har god bredd men spetsen är för trubbig, skriver utbildningsminister Jan Björklund på Dagens Nyheters debattsida.

De nya miljarderna ska främst gå till elitprogram för de duktigaste yngre forskarna, rekrytering av internationella forskare och möjligheter för etablerade forskare att ägna sig åt högriskprojekt.

Pengarna ska fördelas utifrån kvalitet. Satsningar på högkvalitativ forskning prioriteras. Forskning som får internationellt genomslag ska belönas.

Elitprogrammet för de yngre ska skapas av Vetenskapsrådet, skriver Björklund. Regeringen föreslår 50 nya miljoner per år för detta och förutsätter att rådet använder lika mycket av sina anslag.

250 miljoner kronor per år i tio år ska kunna hjälpa landets rektorer att handplocka några av de allra bästa internationella forskarna, hoppas utbildningsministern.

De ekonomiska ramarna och prioriteringar för de närmaste fyra åren kommer i budgetpropositionen. I oktober lägger regeringen en särskild forskningsproposition.

TT