Nyheter

Ingen mobilfri zon i Venjan

Av: 

Susanna Vidlund

NYHETER

Morapolitiker fattade idag beslut om strålningsfri zon

Idag avgjorde miljökontoret i Mora-Orsa frågan om mobilnätet skulle släckas ned i delar av kommunen.

En man i Venjan i Mora kommun som uppger sig lida av elallergi, väckte frågan.

Men nu på förmiddagen kom beskedet. Miljönämnden begär inte att teleoperatörerna sänker sina strålnivåer, uppger Dalarnas Tidningar.

Enligt nämnden kan man inte överblicka konsekvenserna av en sådan sänkning för många viktiga samhällsfunktioner i och kring Venjan. Därför avslutas ärendet utan åtgärd.

Silverdräkt

Nyheten om att mobiloperatörer och statliga Teracom kunde tvingas rikta om sina antenner så man kunde införa en "strålningsfri zon", väckte stor uppmärksamhet.

Frågan väcktes av Dan Bengtsson, 62, i byn Venjan i Mora kommun som har klagat över att han lider av elallergi som får honom att må dåligt av strålningen.

Dan, som inte längre vill gå omkring i silverdräkt, säger sig lida av huvudvärk, ryggproblem och "stickningar i hjärtat".

– Jag har en dräkt i specialtyg, som ser ut lite som en rymddräkt, och som avfjärmar strålning. Men den fungerar inte helt, har mannen tidigare sagt till Aftonbladet.

Saknar vetenskapliga belägg

Tidigare har kommunstyrelsen sagt nej i frågan.

Men ärendet gick vidare till miljönämnden och idag fattade den beslut i frågan. Hade beslutet gått igenom, skulle det förmodligen leda till att man inte längre kunde använda mobiltelefon eller se på tv i delar av kommunen.

Enligt Socialstyrelsen finns det idag inte något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan elektromagnetiska fält och de symtom som de som kallar sig elöverkänsliga säger sig lida av.

– Det är märkligt om det inte skulle finnas belägg för det, säger Christina Bröms (C), vice ordförande i Mora-Orsa miljönämnd till DN.

Halva Dalarna utan tv

Enligt det tidigare beslutsunderlaget föreslogs miljönämnden tvinga företag att vidta åtgärder så att effekttätheten vid mannens fastighet inte överstiger 50 nanowatt per kvadratmeter, att jämföra med en normal strålningsnivå på cirka 500.000 nanowatt per kvadratmeter.

Experter sa till DN att då skulle bli svårare att använda radio, tv och mobiltelefoner. Enligt Yngve Hamnerius, professor i elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola hade till och med halva Dalarna riskerat att bli utan tv.

I Venjan, där Dan Bengtsson bor, var folk upprörda.

– Vi som drabbas borde ha rätt att få veta vad som händer. Det är dåligt att kommunen inte pratat med oss alls. Vi får inte vara delaktiga, säger Sol Madeleine Sigfridsson till tidningen.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sommarläsning till kampanjpris! Missa inte vår REA på utvalda böcker - handla här.

Shop

Publisert: