FP: Ställ hårdare krav på nyanlända

Folkpartiet upprepar ett gammalt framgångsrecept och ställer hårdare krav på nyanlända invandrare.

Den som tackar nej till jobb ska förlora sin ersättning - oavsett var i landet jobbet finns.

– Vi måste ställa samma krav på invandrare som på svenskar, säger partiledaren Jan Björklund.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP).
Utbildningsminister Jan Björklund (FP).

I dag presenterar FP sitt nya integrationspolitiska program. Flera av förslagen är kända sedan tidigare, bland annat kravet på kunskaper i svenska för att få medborgarskap.

Just det kravet var integrationsminister Erik Ullenhag emot när det lanserades första gången i valrörelsen 2002. Då slog han fast:

– Det är fel att sätta upp kravet på svenskkunskaper för att en människa ska få rösträtt.

”Minns inte exakt”

I dag säger han:

– Jag minns inte exakt vad jag sa för tio år sedan men jag vill uppvärdera medborgarskapet. Språkkrav kan vara en väg in, svenska är en viktig nyckel in i samhället.

Han vill också ha obligatoriska medborgarskapsceremonier i alla kommuner.

– Det är min åsikt. Vi måste få en mer inkluderande svenskhet som inte handlar om bakgrund, hudfärg eller etnicitet utan om den gemensamma framtiden.

Det hårdaste kravet gäller dock etableringsstödet. Den som i tackar nej till ett jobb ska förlora sin ersättning - även om det innebär att personen måste flytta till en annan del av landet.

”Ska ha ansvar”

– Det är viktigt att ställa högre krav på myndigheter att organisera yrkespraktik och ätt organisera bättre svenskundervisning. Men jag tycker också att de nyanlända ska ha ett ansvar att flytta dit jobben finns.

Vad händer om du inte gör det?

– Samma som för svenskar vad gäller a-kassan. Den som inte flyttar dit jobbet finns blir av med ersättningen.

Tackar många invandrare nej till jobb?

– Frågan ställs inte eftersom det inte finns något krav att flytta. Det här ger ökad matchning.

Även vad gäller socialbidragen, eller försörjningsstödet som det egentligen heter, skärps kraven. Redan inför valet 2010 ville FP införa krav på motprestation för socialbidrag. Nu slår partiet fast att prestationen ska motsvara en heltid och vara obligatorisk i alla kommuner.

Partiet föreslår också att man ska kunna behålla delar av stödet även när man får ett jobb för att öka viljan att gå från bidrag till arbete. Liknande tankar har andra allianspartier, bland annat Moderaterna, tidigare fört fram.

”Tror inte det påverkar”

Att ställa hårdare krav på invandrare har tidigare varit ett framgångsrecept för FP. Med språktestet 2002 lyfte partiet till 13,3 procent jämfört med dagens 5,5 procent. Men enligt Jan Björklund har dagens utspel ingenting med de fallande opinionssiffrorna att göra.

– Inte alls. Vi har ansvaret för integrationspolitiken i alliansregeringen och vi är oroade över att resultaten inte kommer tillräckligt snabbt.

Integrationsprogrammet ska ses som FP:s inspel i förhandlingarna inför höstens budget.

– En del punkter bör vi få igenom, säger Björklund.

Vilken betydelse tror du ert program kan ha för Sverigedemokraterna?

– Jag tror inte det påverkar dem över huvudtaget. Deras lösning är att se till att invandrare inte kommer hit. Den uppfattningen delar absolut inte vi.

De brukar välkomna liknande utspel med orden "varför rösta på kopian när du kan rösta på originalet". Kommentar?

– Jo, men de vill stänga Sverige och vi vill öppna upp.

Publisert: