”Vi beklagar att vi inte räcker till”

SJ:s vd om tågkaoset

Banverket, regeringen – och SJ.

Enligt vd Jan Forsberg bär SJ inte ensamt ansvaret för tågkaoset.

– Sverige är näst sämst i Europa på att underhålla spåren, säger han.

Med anledning av den lamslagna tågtrafiken kallade SJ i dag till presskonferens.

Enligt SJ:s vd Jan Forsberg beror kaoset till stor del på att hela systemet är underdimensionerat.

– I dag är järnvägsnätet fullt utnyttjat. Det klarar därför knappt några störningar alls. Stora störningar skapar därför trafikkaos, säger han.

"Påpekat för regeringen"

Forsberg säger att spåranläggningarna inte har byggts ut eller underhållits som dagens trafik kräver.

– Vi har upprepade gånger påpekat det här för regeringen.

Han säger också att han inte har några planer på att avgå och menar att ansvaret för tågkaoset är tredelat.

– Mitt ansvar är att fordonen fungerar. Banverkets ansvar är att spåren fungerar. Och politikernas ansvar är att man skjuter till de medel som behövs för att det ska fungera.

Enligt Jan Forsberg är det inte bara SJ som brister utan även Banverket.

– Sverige är näst sämst i Europa på att underhålla spåren.

Erkänner informationsmiss

Antalet kundärenden hos SJ har nästan fördubblats den här vintern, från 300 000 till 560 000 ärenden.

Jan Forsberg håller med om att informationen till resenärerna varit bristfällig.

– Det är en av de allra viktigaste synpunkterna som kommit från resenärerna. Vi kan bara konstatera att när vi får den här typen av trafikstörningar så räcker inte vår organisation till alls har det visat sig, säger han.

– Vi beklagar att vi inte räcker till för att hjälpa alla som vi skulle önska.

Oklart när tågkaoset är över

Hur lång tid det tar innan tågen går normalt igen kan Jan Forsberg inte svara på.

– Vår ambition är att så fort spåren är farbara att successivt öka spårtrafiken. Men vi har ett stort efterarbete att göra och det kan ta ett tag.

Tills vidare ökar SJ bemanningen.

– Vi bemannar upp allt vad vi kan. På viktiga stationer, med personal ombord. Vi förstärker kontor och kundtjänst. Vi försöker att nå alla som reser med sms. Stockholms central har öppet dygnet runt, säger Forsberg.

Publisert: