Svenskar tveksamma i klimatfrågan

Av: Mikael Hellmyrs

Publicerad:
Uppdaterad:

Hur miljömedvetna är vi egentligen?

Bara fyra av tio svenskar uppger att de bryr sig om miljön.

Undersökningsföretaget Synovate har för SVT:s räkning frågat svenskarna hur pass miljömedvetna de är. Många som svarat menar att trafiken är det största hotet mot klimatet.

Tar ansvar

Efter att 1 000 personer, uppdelat på fem grupper, svarat på enkäten kan bland annat följande konstateras:

• Enligt mätningen är yngre personer minst beredda att ändra sina vanor.

• Många anser att trafiken är det värsta klimathotet. Men samtidigt säger fyra av tio att de ändå åker bil varje dag.

• Kvinnor köper i betydligt större utsträckning än män miljövänliga varor.

• Ungdomar är ovilliga att göra avkall på sin bekvämlighet och agerar i mindre utsträckning än andra åldersgrupper klimatmässigt.

Vårt eget fel

• 16 procent är riktigt engagerade. De anser att människan har vållat uppvärmningen och tar eget ansvar.

• 30 procent är ganska engagerade och instämmer. Samtidigt är de tveksamma att ta ansvar om det skulle bli dyrare.

• 6 procent i den mindre gruppen, av Synovate kallad rationella, menar att människa och natur påverkar klimatet men att de ändå försöker agera miljömässigt.

• Gruppen oengagerade består av 25 procent och har uppfattningen att det är människan som vållat klimatförändringen. Men de anser samtidigt att det inte är deras ansvar att göra något åt det.

• De ovilliga utgör också 16 procent i undersökningen och säger att det är naturen som ändrar klimatet.

Publicerad: