Skuggbudget med få överraskningar

I dag presenterade oppositionen sin skuggbudget med stark fokus på jobb, välfärd och jämställdhet.

Budgeten finansieras av en ny skatt på förmögna, den nya koldioxidskatten och nedskärningar på försvaret.

De rödgröna sparar också pengar genom att avskaffa flera av regeringens reformer.

I sin budgetmotion tecknar de rödgröna en mörk bild av utvecklingen i Sverige under alliansen. Under 2010 räknar man med en arbetslöshet på 9,2 procent.

Samtidigt har långtidsarbetslösheten nästan fördubblats på ett år, skriver man i budgeten. Den långsiktiga sysselsättningen riskerar att minska med 100 000.

Östros menar att sysselsättning och tillväxt fallit mer än i EU sedan 2006.

– I bästa fall hoppas regeringen att arbetslösheten ska vara nere i 6,7 procent 2014, det är i samma nivå som det var 2006, säger Thomas Östros.

Socialbidragen ökar med 40 procent åren 2007 - 2011, skriver man i budgeten. Dessutom har överskott på 70 miljarder kronor 2006 förvandlats till 70 miljarder i underskott i år.

Skapat klyftor

Thomas Östros säger att det därför är dags att utvärdera de fyra åren med borgerligt styre.

– Den rikaste procenten har gynnats kraftigt, de har fått nästan 4 miljarder i skattesänkningar. De har fått nästa lika mycket som 25 procent av befolkningen tillsammans.

Det allvarligaste är enligt Östros att långtidsarbetslösheten ökar och allt fler riskerar att slås ut från arbetsmarknaden.

– Regeringens politik har i huvudsak handlat om att man skapar fler jobb om man ökar klyftorna. En annan viktig del är att kunskap inte längre det centrala i arbetsmarknadspolitiken.

Sänker arbetsgivaravgiften

De rödgröna presenterar därför en storsatsning på jobb och utbildning där 100 000 nya jobb ska skapas genom bland annat sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.

De kommande två åren sänks arbetsgivaravgiften med totalt 8 miljarder kronor. För ett litet företag med 2-3 anställda innbär det, enligt de rödgröna, en besparing på cirka 50 000 kronor per år.

För att främja nyföretagande vill man instifta en särskild riskkapitalfond på fem miljarder kronor. Pengarna ska komma från en extra utdelning från statliga Vattenfall.

Dessutom vill oppositionen införa 44 000 nya platser i vuxenutbildningen eftersom det enligt MP:s Mikaela Valtersson, trots hög arbetslöshet är svårt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

– Tittar vi några år framåt kommer det vara brist på arbetskraft, då är det väldigt smart att använda den här tiden för att rusta människor bättre inför framtiden, säger hon till Aftonbladet.

Satsar på välfärden

I en satsning på välfärden går 12 miljarder direkt till kommunerna de kommande två åren. Tre av de miljarderna riktas till skola och sjukvård.

– Vi tycker att välfärdens kvalitet behöver förbättras, då behövs mer personaltäthet, mer fortbildning, nya arbetsmetoder och personalen ska ha störrre inflytande över sin arbetssituation, säger Ulla Andersson (V).

För att minska barnfattigdomen vill de rödgröna höja underhållsstödet med 100 kronor nästa år och 150 kronor 2012. Bostadsbidraget för ensamstående föräldrar höjs med 110 kronor.

När det gäller flerbarnstillägget välkomnar man den höjning som regeringen redan har föreslagit och lägger sig därmed på samma summa.

Skatt på förmögna

De rödgröna finansierar sin budget bland annat genom att trappa av förvärvsavdraget för de med höga inkomster. Det innebär att den som tjänar 100 000 i månaden ska betala 1500 kr mer i skatt per månad.

– Har man en miljoninkomst har man inget förvärvsavdrag. Det är ett rimligt sätt att se till att de med högst inkomster är med och bidrar.

För att finansiera sin budget kommer de rödgröna även att återinföra förmögenhetsskatten och göra besparingar i försvaret.

– Det är ett viktigt sätt att få resurser till jobb- och välfärdssatsningar, säger Östros.

Dessutom kommer RUT-avdraget att avskaffas om de rödgröna vinner valet i höst.

– Det är ett ineffektivt avdrag som är väldigt orättvist fördelat. Vi kommer att återkomma med förslag om hur vi ska se till att äldre får den service de behöver i hemmet.

Besparingar inom försvaret

Två miljarder ska komma från besparingar på försvaret.

– Vi kommer att minska ambitionsnivån när det gäller internationella insatser. Framförallt gäller det Kosovo, men kan också innebära neddragningar i Nordic battle group.

En annan besparing blir att avskaffa några av den sittande regeringens reformer. Till exempel vill oppositionen säga nej till så kallade lotsar och coacher på Arbetsförmedlingen.

De rödgröna vill också avskaffa barnomsorgspengen och jämställdhetsbonusen.

Mer information följer.

12.30: Borg om skuggbudgeten

Se kommentaren live – i Aftonbladet TV.

Så mycket vill de rödgröna höja – och sänka – skatter:

Skattehöjningar:

Avskaffat jobbskatteavdrag för miljonärer: 4,2 miljarder 2011 och 2012

Avskaffat rut-avdrag (avdrag för tex städning i hemmet): 1,95 miljarder 2011 och 2012

Minskat jobbskatteavdrag för att bekosta sänkt skatt för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga: 20,6 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på alkohol och tobak: 4 miljarder 2011 och 2012

Skatt på förmögna: 4 miljarder 2012

Höjd stämpelskatt på juridiska personers förvärv av fastigheter: 1 miljard 2011 och 2012

Höjd skatt på vattenkraft och kärnkraft: 4 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på handelsgödsel: 600 miljoner 2011 och 2012

Skatt på flourerande växthusgaser: 200 miljoner 2011 och 2012

Höjd koldioxidskatt: 10 resp 17 öre: 8,1 miljarder 2011 och 2012

Avfallsförbränningsskatt: 200 miljoner 2012

Trängselskatt på Essingeleden: 250 miljoner 2012

Skattesänkningar:

Skattesänkning för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Höjt reseavdrag med 75 respektive 150 öre: 450 miljoner 2011 och 2012

Sänkt skatt för pensionärer: 5 miljarder kronor 2011 och 2012

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag: 8 miljarder 2011 och 2012

Avskaffade socialavgifter för unga arbetslösa: 1,5 miljarder 2011 och 2012

Sänkt fordonsskatt på bussar: 200 miljoner 2011 och 2012

Här är vinnarna i de rödgrönas budgetDe får bita i de rödgrönas sura äpplen
Publisert:

LÄS VIDARE