En skola brinner – varje dag

Av: Sebastian Chaaban

Publicerad:
Uppdaterad:

"Det är mycket allvarligt"

Varje dag brinner en skola.

Och de anlagda skolbränderna blir allt fler.

– Det är mycket allvarligt och siffran är på tok för hög, säger Anders Lundberg, brandingenjör vid MSB.

Så många skolor har brunnit - län för län.
Foto: isb
Så många skolor har brunnit - län för län.

Skolan ska vara en plats där elever och lärare kan känna sig säkra.

Men sedan 1998 har antalet skolbränder och just anlagda skolbränder ökat stadigt.

1998 inträffade 307 skolbränder. Jämfört med rekordåret 2008 när hela 512 skolor tändes på.

Under 2009 sjönk antalet bränder till 457. Men nästan hälften var anlagda.

Skolbränder blir allt vanligare

Trenden är tydlig: skolbränderna blir allt vanligare.

– Det har ökat successivt på lång sikt, och det är naturligtvis inte acceptabelt, Det är mer än en brand om dagen just nu, säger Anders Lundberg, brandingenjör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Och bränderna är dyra för skattebetalarna. Varje år uppskattas skolbränderna kosta samhället minst 300 miljoner kronor.

I 90 procent av fallen är det aldrig någon som åker fast.

Ofta stökigt innan

De flesta av bränderna inträffar under skoldagarna, när eleverna befinner sig i klassrummen.

– Det är inget som är positivt, men de flesta av de här bränderna lyckas man ofta släcka i själva startutrymmet.

Varför antalet anlagda skolbränder har ökat så mycket finns det i dag ingen bra förklaring till.

En brand börjar inte av sig själv. Ofta har det varit oroligt och stökigt på skolan innan.

– Vi har märkt att skolbränderna ofta inträffar på skolor som sedan tidigare haft problem. Det är något som skolorna kan tänka på, att ta tecken på oroligheter och skadegörelser på allvar. Och försöka behandla problemen innan det går så långt att det blir bränder, säger Anders Lundberg.

Publicerad: