Äldre stängs in utan personal på natten

avJessica Balksjö

Stor nattlig inspektion avslöjar vanvård

En nattlig inspektion av landets demensboenden visar på stora missförhållanden.

I sex fall av tio lämnas de äldre ensamma och inlåsta på natten.

– Det är ett olaga frihetsberövande, säger Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, till Dagens Nyheter.

Socialstyrelsens inspektörer dök oanmälda upp på 94 demensboenden i Sverige mitt i natten mellan den 8 och 9 november.

De kunde då avslöja stora missförhållanden, skriver DN, som tagit del av resultatet av den största oanmälda inspektionen som Socialstyrelsen hittills gjort.

På 57 av de äldreboenden som kontrollerades lämnade personalen lokalerna efter att de låst in de äldre.

I sex av tio fall skulle personalen inte hinna fram till de äldre inom några minuter vid ett larm. De befann sig då i en annan byggnad eller på att annat våningsplan.

Olaglig övervakning

Vissa hade installerat en kamera som tog en bild om någon rörde sig i korridorerna. Den bilden skickades sedan till en mobiltelefon.

Övervakningen benämns som olaglig kameraövervakning.

Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, är mycket kritisk till enheternas handlande.

– Visst kan det vara en trygghet för de anhöriga att veta att avdelningens dörr är låst. Men personal måste finnas inne på avdelningen, säger han till DN.

De demenssjuka har svårt att lära sig att hantera sina larm och inspektörerna rapporterar om hur de äldre skriker efter hjälp utan att nå fram till någon personal.

Inte säker vård

Bristen på personal orsakar oro hos de äldre. De kan dessutom behöva hjälp att ta sig upp om de ramlar och hjälp att avstyra våld på boendet, menar Socialstyrelsen. På 58 procent av avdelningarna kunde vården inte anses vara säker.

De anställda har själva kritiserat sin arbetssituation i inspektionen. I granskningen uppgav 40 procent av personalen att de inte tyckte sig kunna bedriva en säker vård.

Socialstyrelsen kommer att låta de kritiserade kommunerna själva svar på kritiken innan de aktuella boendena offentliggörs.