Licensjakt på varg tillåts i år igen

Det blir åter tillåtet att jaga varg i Sverige

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på 20 vargar nästa år.

Beslutet togs i dag.

Tidigare fanns skyddsjakt på varg. Men förra året beslutade Naturvårdsverket att ett begränsat antal vargar skulle få fällas.

Syftet är att stärka vargstammens genetiska status.

20 vargar får skjutas

Under förra årets licensjakt fick jägare tillåtelse att fälla 27 vargar, vilket utgjorde 10 procent av vargstammen. Men jakten mötte kritik efter att statistik visat att tjuvjakten ökat efter beslutet.

Under 2011 blir det återigen tillåtet med vargjakt.

Naturvårdsverket har beslutat att totalt 20 djur får skjutas i 6 län.

– Riksdagen har beslutat att det inte ska finnas fler än 210 vargar i Sverige för att öka acceptansen för varg och för att stärka djurets genetiska status, säger Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Jakt en månad

Stammen ska begränsas med licens- och skyddsjakt. Invandrade vargar ska undantas från jakt enligt regeringens proposition. licensjakten är öppen mellan 15 januari och 15 februari nästa år.

– Vi ska jobba hårt för att det inte blir någon överskjutning. Vi ska i år införa en sms-tjänst till jaktledarna som gör att systemet blir mer noggrant. Det ska vara ordning och reda under jakten och systemet måste vara begripligt, säger Susanna Löfgren.

Det finns 3000 jägare registrerade för jakten, enligt Susanna Löfgren.

Man är inte säker på att det finns 220 vargar. Är beslutet taget med osäkerhet?

– Det är ett temporärt mål. Det finns en särskild utredare som tittar på det här. Utredningen ska vara klar till 2012, och då vet säkrare.

"Vi följer det beslut som finns"

Hur undviker ni att det skjuts för många vargar?

– Via spår, DNA och genom att hålla koll på samlingsplatser för varg under sommaren. Sen får man ha en adaptiv förvaltning. Man måste kunna anpassa jakten om siffrorna justeras.

Det kan komma ett EU-beslut som förbjuder jakten. Vad händer då?

–  Det här är ett riksdagsbeslut. Vi har inte fått någon återkoppling, så vi vet inte just nu. Vårt uppdrag är att följa det beslut som finns, säger Susanna Löfgren.

Varför kommer jakten igång innan inplanteringen av varg är klar?

– Vi följer det beslut som finns nu.

Publisert: