Expert: Tänkbart Ryssland ingriper mot Gotland

Brittiska försvarspolitiska experten Keir Giles varnar för att Ryssland kan ingripa militärt mot Gotland inom två år.

–  Ryssland är fullt kapabelt att göra saker som för västmakterna ibland kan förefalla strategiskt otänkbart, säger Keir Giles, till Aftonbladet.

Försvarsexperten Keir Giles tror att Gotland kan vara ett tänkbart mål för en rysk attack.
Försvarsexperten Keir Giles tror att Gotland kan vara ett tänkbart mål för en rysk attack.

Keir Giles, en ledande Rysslands- och försvarsexpert och vid den brittiska tankesmedjan Chatham House, varnar för att Ryssland kan ingripa militärt mot Gotland inom två år.

–  Ryssland är fullt kapabelt att göra saker som för västmakterna ibland kan förefalla strategiskt otänkbart. Gotland är Östersjöns strategiskt viktigaste plats för luft-och sjöfartskontroll över regionen, säger Keir Giles, till Aftonbladet.

Keir Giles säger att man i ett tidigt skede i övriga världen lade märkte till att Sverige under flera år rustade ned sitt försvar – och lämnade Gotland oförsvarat.

– Så man kan anta att det är något som Ryssland också har lagt märke till och att Gotland är en plats av intresse för dem, säger han.

Dementerbara operationer 

Enligt Keir Giles är det svårt att veta vad Ryssland är kapabel att göra och att deras militära taktiker ständigt förändras.

– Ryssland är också mitt uppe i en militär upprustning så deras militära förmåga är svår att bedöma, säger han.

Det finns flera sätt som Ryssland kan ingripa militärt mot Gotland, menar Keir Giles. Ett tänkbart scenario är att Ryssland kan bland annat skicka soldater utan nationsbeteckning på uniformerna, som de gjorde under invasionen av Krim förra året.

– Ett särdrag i Rysslands krigsföring är att de dementerar sina operationer trots att alla har "sett dem". Det är en stor förändring. Förut försökte man dölja sina operationer för att ens dementier skulle verka trovärdiga. Men nu förlitar Ryssland sig på dementerbara operationer, eller de osannolika dementierna.

Skjuter bredvid målet

Om Rysslands försöker skrämma de nordiska länderna från att gå med i Nato med en ökad militär närvaro i Östersjön – skjuter man bredvid målet, menar Keir Giles.

 – Det leder snarare  till att man på allvar överväger ett medlemskap i Nato, säger han.

Publisert: