Regeringen stärker den inre utlänningskontrollen

Av: Anette Holmqvist, Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 5

Flyktingfrågan blir nu en av de allra viktigaste uppgifterna för Stefan Löfven och hans ministrar.

I dag presenterades flera nya åtgärder – bland annat ska det inre utlänningskontrollen öka.

– Syftet är att den som inte har rätt att vistas i landet, som har fått sin asylansökan avslagen, ska avvisas eller utvisas, säger inrikesminister Anders Ygeman (S)

I dag presenterade S-ministrarna Anders Ygeman, inrikes, och Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhet, en rad nyheter om flyktingfrågan vid en presskonferens i Rosenbad. Förändringarna ingår i en plan som beslutades på torsdagens regeringssammanträde.

I september kom cirka 24 000 asylsökande till Sverige. Ygeman beskriver situationen som "allvarlig".

– Vi har inte tagit emot så här många sedan andra världskriget. Men allvarligast är det naturligtvis för de människor som flyr undan krig och förryck, Assads oljefatsbombningar och IS terror, säger han.

Effektivare mottagande av barn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får i uppdrag att på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen. Uppdraget gäller fram till årsskiftet.

– Vi vill stärka statens och regeringens grepp om den akuta situationen för att undvika att myndigheterna trampar på varandras tår eller frivillighetsorganisationer tår. Händer det används inte resurserna effektivt, att man konkurrerar om samma boenden och liknande situationer.

Anders Ygeman berättade också att regeringen också beslutat om att ge 10 miljoner kronor till Röda Korset, för att förstärka deras arbete.

Samtidigt ska den inre utlänningskontrollen öka.

– Syftet är att den som inte har rätt att vistas i landet, som har fått sin asylansökan avslagen, ska avvisas eller utvisas, säger Ygeman. 

Dessutom görs ändringar både i den egna organisationen i regeringskansliet men också i det direkta arbetet med att ta emot flyktingar i Sverige. Det handlar till exempel om att förstärka den krisorganisation som finns inom regeringskansliet, där flyktingfrågan pekas ut som en av de allra viktigaste uppgifterna.

Mer pengar till närområdet

Åsa Regnér berättade också om att regeringen kommer att ge förslag till lagrådet om en ny typ av placeringsform för ensamkommande flyktingbarn, som det kommer många av till Sverige just nu. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer gruppen barn som söker asyl inte att minska. Det nya boendet kallas "stödboende" för barn och unga mellan 16–20 år. Det ska kombineras med individuellt anpassat stöd.

Regeringen har också fattat beslut om att ge 25 miljoner kronor extra till FN:s livsmedelsprogram i Syrien.

– Dessutom har vi beslutat om att ge ytterligare 25 miljoner kronor till FN:s katastroffond, säger Åsa Regnér.

Anders Ygeman berättade också att det inte är aktuellt i dag att återinföra gränskontroller, något som tre andra EU-länder gjort.

– Men regeringen följer utvecklingen. Om den den situationen skulle uppkomma skulle är vi beredda att göra det. Men än så länge hanterar svenska samhället på ett bra sätt, säger han.

FÖRDJUPNING Läs mer om flyktingkrisen på vår specialsajt

Publicerad: