SD:s flygblad till flyktingar

SD:s påståenden – punkt för punkt

Av: 

Karin Ahlborg

Niklas Svahn

NYHETER

I Sverigedemokraternas flygblad som nu delas ut bland flyktingar i bland annat Grekland blandar man sanningar och lögner hejvilt.

Aftonbladet har granskat SD:s påståenden.

Inga pengar:

Det finns förslag från Sverigedemokraterna att halvera ersättningen till asylsökande och förslag från Kristdemokraterna att sänka etableringsersättningen, som man får om man exempelvis utbildar sig.

Men i dagsläget ser ersättningen ut så här:

På flyktingförläggning har man fri mat och dagsersättning på 24 kronor per dag per vuxen, 19 kronor per vuxen i delat hushåll och 12 kronor om dagen för barn till och med 17 år, som halveras från och med tredje barnet.

En familj med två barn får 1860 kronor per månad.

Vid eget boende är ersättningen 71 kronor per vuxen eller 61 kronor per vuxen vid delat hushåll, mellan 37 och 50 kronor per barn, som halveras från och med tredje barnet.

En familj med två barn 4-10 år får 6 240 kronor per månad.

Källa: Migrationsverket

Inga jobb:

Arbetslösheten för utrikes födda sjönk från 15,2 till 14,6 procent under det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period förra året.

Skillnaden mellan inrikes- och utrikesföddas arbetslöshet fortsätter att vara stor. Arbetslösheten hos inrikesfödda ligger på 4,7 procent. Arbetslösheten minskade – i synnerhet bland ungdomar – under andra kvartalet 2015. Det visar säsongrensade och utjämnade data ur Arbetskraftsundersökningarna.

Källa: SCB

Inga hem, tvingas bo i tält:

Migrationsverkets senaste statistik på i vilken typ av boende som de asylsökande bor i visar att 81 312 personer bor på anläggningsboende, 39 334 har eget boende och 21 223 personer har övrigt boende.

Tält är bland det sista som kommer att användas för att husera folk, har regeringen meddelat, och då endast under en kortare tid.

Länsstyrelserna får av regeringen i uppdrag att hitta akuta boenden åt flyktingar. Det kan vara allt i från gymnastiksalar och offentliga byggnader till sådant som lägergårdar, kollon och campingplatser.

Källa: Migrationsverket

Vänliga, generösa:

Enligt World Value Survey är svenskarna unika i sin tolerans och jämställdhet. Bara 4 procent i Sverige säger att de inte kan tänka sig en granne med annan etnicitet jämfört med exempelvis 21 procent i Tyskland.

Källa: World Value Survey

Decennier av massinvandring: 

Invandringsöverskottet (antal invandrare minus antal utvandrare) i Sverige ser ut så här:

1980: 9 587

1990: 36 852

2000: 24 568

2014: 75 729

Källa: SCB

Sverige inte säkert:

Det dödliga våldet i Sverige har minskat. Under 1990-talet låg siffran på ungefär 100 fall per år. Den siffran är lägre nu. Enligt Brottsförbyggande rådet är den nere på 87 fall per år.

Under 2014 utsattes 11,3 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Utsattheten för dessa brott har minskat i princip successivt sedan 2006 (då andelen var 12,6 %).

Källa: Brå

Högt antal skjutningar och gängrelaterat våld:

Globalt ligger Sverige mycket lägre än många länder vad gäller gängrelaterat våld och dödskjutningar, säger Sven Granath, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Jämför man Malmö och Göteborg med Oslo och Helsingfors kan man säga att vi har fler fall av gängrelaterat dödligt våld i våra städer. Men det är omöjligt att jämföra statistiken rakt av, säger Granath.

Källa: Brå

Offentliga granatattacker är inte överraskande:

Det finns inga internationella jämförelse som visar att Sverige skulle vara värre än något annat land, enligt Brå.

Näst högst antal anmälda våldtäktsfall i världen:

Omöjligt att slå fast, enligt Brå. Mycket skiljer länderna åt; lagstiftning; hur man registrerar brottsanmälningar; anmälningsbenägenhet för olika typer av brott; förtroende för rättsväsendet etc. Därför är det mindre lämpligt att titta på statistiken över anmälda brott, eftersom det endast är ett mått på hur många ärenden som rättsväsendet hanterar under en period.

Som flykting kommer du att skickas hem:

Asylsökande som får asyl i Sverige skickas inte hem. Antal personer som fått asyl i Sverige under oktober 2015 är 3 910 personer, antalet som fick avslag var 886 personer.

35 642 personer fick permanent uppehållstillstånd i Sverige under 2014. Av 53 000 asylärenden i Sverige under 2014 fick 58 procent uppehållstillstånd i första instans. Detta är en något högre andel jämfört med Sveriges nordiska grannländer: i Danmark fick cirka 55 procent av de asylsökande uppehållstillstånd 2013, i Finland cirka 36 procent år 2014 och i Norge 42 procent år 2014.

Källa: Migrationsverket

Tvångsäktenskap, polygami:

Sverige skärpte lagen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap förra året. Polygami är förbjudet i Sverige - men i de fall polygama äktenskap är registrerat i annat land godkänner vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket, månggiftet.

Källa: Brottsbalken

Halalslakter:

Det är tillåtet med halalslakt i Sverige så länge djuret bedövas innan avblodning. Det är däremot inte tillåtet med kosherslakt som inte godkänner bedövning.

Källa: Jordbruksverket

Niqab, hijab ska förbjudas:

Sverigedemokraterna har motionerat om ett förbud mot slöja i skolan utan att vinna gehör. Diskrimineringsombudsmannen har slagit fast att det är diskriminering att inte tillåta en hotellstäderska att bära slöja.

Källa: Riksdagen, DO

Undertecknat "Svenska folket":

I riksdagsvalet fick SD 12,86 procent av rösterna.

ANNONS

Missa inte: Den nya muminmuggen "Fiske" finns hos Cervera – köp den nu!

Extern länk från Cervera

Shoppa här!

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

SD:s flygblad till flyktingar

ÄMNEN I ARTIKELN

SD:s flygblad till flyktingar

Sverigedemokraterna