Moderaterna: Låt staten ta över skolor som inte fungerar

avPär Karlsson

1 av 2 | Foto: TT
Det senaste skolförslaget från Moderaterna innebär att staten ska kunna ta över skolor som inte levererar tillräckligt bra resultat.

Moderaterna vill att Skolinspektionen ska sätta betyg på svenska skolor.

De som inte levererar tillräckligt bra resultat ska tas över av staten.

– Ligger man nivåer där 50-75 procent av eleverna inte ens är behöriga till gymnasiet, då kan inte vi sitta stilla och titta på, säger partisekreteraren Tomas Tobé (M).

Det senaste skolförslaget från Moderaterna, som presenterades av partisekreteraren Tomas Tobé i dag, har brittisk touch. Ett verktyg man vill använda för att försöka vända den negativa utvecklingen i många svenska skolor är att låta Skolinspektionen få ett nytt uppdrag.

En modell ska utarbetas där myndigheten betygsätter skolorna efter en skala när man granskar dem. De som inte lever upp till kraven ska utsättas för hårdare tryck från staten.

– Vi har tittat på hur man arbetar med detta i England, där har man mycket framgångsrikt hittat en modell som innebär att de skolor som fungerar bra, där lär man sig av de erfarenheterna. Men de skolor som inte håller måttet, där kliver staten tydligt in och garanterar alla en bra undervisning, säger Tobé.

Ska ställas hårdare krav

I ett första steg ska skolor som inte når målen få krav ställda på sig av Skolinspektionen. I första hand är det huvudmannen som ska stå för finansieringen av åtgärderna. Men M-ledningen säger att de ser ett problem i när det gäller statsbidragen som finns, man anser att många kommuner inte har möjlighet att söka - vilket gör att pengarna inte når de skolor som verkligen behöver dem. Detta vill man se över.

Partiledningen vill och att att det ska finnas möjlighet att erbjuda skolor, som har stora behov av åtgärder, ett "kunskapskontrakt". Det kan handla om bland annat om stöd som lärarhandledning och förstärkt elevhälsa.

Men om situationen inte blir bättre menar Tomas Tobé att staten måste kliva in.

– Ligger man nivåer att 50-75 procent av eleverna inte ens är behöriga till gymnasiet, då kan inte vi sitta stilla och titta på. Då måste vi kliva in och garantera eleverna en bra undervisning, säger han.

Skolor kan stängas eller tas över av staten

Konkret handlar det om att staten, via Skolinspektionen, tar över huvudmannaskapet för att komma tillrätta med problemen. Om staten ser att problemen är för stora kan skolan läggas ned.

Enligt Tomas Tobé så måste man nu diskutera hur metoderna ska kunna användas både på kommunala och privata skolor.

– Vi får kanske använda olika angreppsätt. I kommunala skolor är det enklare för oss att kliva in och ta över. När det gäller friskolor handlar det ytterst om att dra in tillståndet om man inte bedriver bra undervisning.

Dagens förslag ska nu matas in i den arbetsgrupp som arbetar med att förnya partiets skolpolitik. Den leds av M:s vice ordförande Peter Danielsson och har som mål att ta fram förslag som det ska beslutas om på M-stämman i höst.

ARTIKELN HANDLAR OM