Björn Söder i grupp som föreslår uppförandekod

avLisa Röstlund

1 av 2
Björn Söder (SD).

En arbetsgrupp har jobbat fram ett förslag till uppförandekod för riksdagsledamöter.

Med i gruppen är Björn Söder (SD), som bland annat poserat med en SS-veteran och jämfört homosexualitet med tidelag och pedofili.

– Arbetsgruppen hoppas uppförandekoden kommer att underlätta i etiska överväganden, säger gruppens ordförande Susanne Eberstein (S).

I samband med att Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna, valdes till riksdagens andre vice talman i september kritiserades det av många. Att han leende poserat med en SS-veteran på bild togs upp, liksom att han jämfört homosexualitet med pedofili och tidelag, kallat Pride för ”sjukt jippo” och argumenterat mot att religionsfrihet ska vara överordnad kristendomen.

Ska underlätta etiska överväganden

Sedan i fjol har Björn Söder ingått i en arbetsgrupp, med representanter från alla partier, som nu lämnat över ett förslag om att införa en uppförandekod för riksdagsledamöter. Nu har förslaget lämnats till riksdagen i form av en slutrapport.

”En uppförandekod medvetandegör de principer och regelverk som gäller för ledamotsuppdraget och vilka avväganden en ledamot regelbundet ställs inför. Den kan också bidra till att diskussioner om hur reglerna ska tolkas hålls högt på ledamöternas och partigruppernas agendor”, skriver gruppen, ledd av Susanne Eberstein (S) i rapporten.

– En uppförandekod ger både väljare och valda överblick över vilka regler som gäller. Koden ger vägledning och underlättar för ledamöterna att göra rätt, säger hon i ett pressmeddelande.

– Tillsammans bildar dessa delar en uppförandekod som arbetsgruppen hoppas kommer att underlätta de etiska överväganden en ledamot kan ställas inför, fortsätter hon.

”Olika syn i olika partier

Bakgrunden är att Europarådets organ mot korruption, Greco, efterfrågat en svensk uppförandekod. Den handlar främst om jäv, ekonomiska intressen, mutor och gåvor.

Mia Sydow Mölleby (V) har ingått i arbetsgruppen:

– Vi har inte diskuterat annat än det som handlar om det man gör utifrån riksdagens uppdrag. Dåligt omdöme i övrigt har vi inte diskuterat, och det är ju olika syn på det inom olika partier. Det finns många saker som sverigedemokrater gjort som jag tycker är alldeles förfärligt, men det här är en principiell översyn.

Aftonbladet söker Björn Söder.