S-medlemmarna kräver mer feminism och antirasism

1 av 4 | Foto: Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.
NYHETER

Nu trycker S-medlemmarna på inför partikongressen i maj.

Motionerna visar att gräsrötterna i Stefan Löfvens parti vill se ett större fokus på jämställdhet, antirasism och näringspolitik.

– Folk tycker och vill en massa i vårt parti, det är positivt, säger partisekreteraren Carin Jämtin (S).

I slutet av maj samlas Socialdemokraterna för kongress i Västerås. Temat är jobb och folkrörelse. Men trots att flera månader återstår är arbetet inför stormötet redan i full gång.

En genomgång av de motioner som skickats in till kongressen, 550 stycken, visar att det finns ett stort tryck bland medlemmarna om att S ska bli ett tydligare parti när det kommer till frågor som rör jämställdhet och antirasism.

– Det har kommit väldigt mycket motioner om att vi måste fortsätta att jobba med jämställdhet och kring antirasism, både inom partiet och i samhället i stort, säger Carin Jämtin.

EU:s lägsta arbetslöshet

Men eftersom kongressen har jobben som huvudtema så är det på detta område de allra flesta motioner rör sig. Över 430 motioner rör lösningar för att skapa nya jobb och att göra situationen drägligare på arbetsmarknaden för många.

Många av förslagen riktas mot hur S ska nå partiledaren Stefan Löfvens mål om EU:s lägsta arbetslöshet till 2020, som sattes under förra kongressen 2013.

– Det handlar om allt i från regional jobbtillväxt till bättre SFI och arbetsmiljö, säger partisekreteraren.

Men också på temat folkrörelse har det kommit förslag från S-distrikten. Bland annat vill man se en enhetlig medlemsavgift som ska vara densamma över hela landet, något partiet saknar i dag.

Få pensionärer

Under kongressen ska också en rad personval hållas. Ännu så länge är det klart att två fyllnadsval ska ske till partistyrelsen.

Det är platserna efter Urban Ahlin som utsetts till talman i riksdagen och Omar Mustafa som tvingades avgå efter en förtroendekris kopplad till islamism och antisemitism.

Inför kongressen har partiets olika distrikt fått nominera vilka man anser ska företräda dem som ombud, totalt 350 personer.

En sammanställning som gjorts inom Carin Jämtins stab visar att fler än hälften av ombuden är kvinnor och mer än en fjärdedel är under 35 år. Det är en rejäl ökning sedan 2013 då den senaste kongressen hölls.

Pensionärerna lyser dock med sin frånvaro.

Bara två procent av ombuden, åtta personer, har passerat 65 års dagen,trots att pensionärernas del av befolkningen utgör en femtedel.

– Det är inte bra. Föryngringen ser ut att ha skett på bekostnad av de äldre, det borde ha skett på bekostnad av sådana som jag, medelålders, i stället, säger partisekreteraren.

ARTIKELN HANDLAR OM