Expert: Har förekommit tidigare

Foto: Jerzy Sarnecki.
NYHETER

Pyromaner dras ofta till stora bränder.

I Australien och Kalifornien är det snarare regel än undantag, enligt kriminologen Jerzy Sarnecki.

– Det triggar i gång dem eftersom de vill ha uppmärksamhet, säger han.

Stora skogsbränder är relativt ovanliga i Sverige. Men där det ofta förekommer, till exempel i Australien och i USA, drar det inte sällan till sig pyromaner.

– Det uttalas ofta hot och det tänds även på. Det har flera gånger förekommit att personer anlägger sina egna bränder vid sidan av de stora, säger kriminologen Jerzy Sarnecki.

– Utifrån hur det ser ut internationellt är det inte otänkbart att det skulle dyka upp sådana här dårar av olika slag även här.

"Får en kick"

Mats Dernevik, pyromanexpert och gästforskare på Lincoln University i Storbritannien, är inne på samma linje.

– Pyromaner får en kick, en lustupplevelse av att anlägga eld. När det brinner någonstans växer också intresset av att anlägga eldar, säger han.

De flesta pyromaner drivs även av att synas, till exempel i medier, enligt Mats Dernevik.

– Man kan jämföra med den så kallade gryningspyromanen som blev upprörd när han inte syntes i media. Man vill få uppmärksamhet helt enkelt.

I de internationella fallen som Jerzy Sarnecki talar om är det däremot relativt sällan hoten verkställs.

– Lyckligtvis stannar det oftast vid hot, säger han.