Mat på export – när miljoner svalt ihjäl

Den irländska potatissvälten 1845–50 var den största katastrofen i Europa under 1800-talet. En miljon människor dog, ännu fler flydde landet. Ändå står det ganska lite om händelserna i historieböckerna. Svälten är ett politiskt känsligt kapitel mellan England och Irland. Pär Lodin, journalist, har skrivit den första boken på  svenska, ”Svart potatis”, om den stora hungersnöden. Här berättar han den dramatiska historien.

Under sommaren 1845 i Irland var det till en början varmare än normalt. Hettan var tryckande.

I mitten av juli slog vädret om. Värmeböljan ersattes av en fuktig, mycket tät dimma.