Nyheter

När bästa vännen blir som sin människa

Av: 

Simone Söderhjelm

NYHETER

Allt fler hundar upphöjs till människans jämlike visar studie i hundnamn

Jack Russell-tiken Molly besöker en hundrestaurang i Stockholm
Jack Russell-tiken Molly besöker en hundrestaurang i Stockholm

Det allra vanligaste namnet på hanhundar är Bamse.

Väldigt många tikar heter Lady.

När arbetshunden blev familjemedlem blev den mer och mer behandlad som en människa.

Den fick människonamn och puttades in i strikt och gammalmodigt könsrollsmönster.

Hanhundar ska med sina namn framstå som tuffa och kraftfulla, tikarna får namn som gärna kan antyda skönhet och behaglighet.

Schäfrar få ofta namn med ett z i och bland jakthundar är gamla svenska hundnamn vanligare än hos andra hundraser.

Hanen ska verka stor och stark

Det skriver Johanna Othén, amanuens vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala, i en uppsats.

Där har hon undersökt våra svenska kynonomastikon som hundnamn heter på forsningsspråk.

Hundar har fått allt högre status som sällskapsdjur och blivit allt mer betraktade som familjemedlemmar sedan de mest var nyttodjur. I samma takt som de ”förmänskligats” har det blivit vanligare att ge dem mänskliga personnamn.

Allra vanligast är det att tikar får människonamn. Lisa, Alice, Ebba, Kajsa och Wilma är några exempel. Men hanhundar får det också, de heter bland annat Nisse, Hugo, Charlie och Emil.

Varför är Bamse och Lady så vanliga namn?

- Jag håller på att titta närmare på det i min D-uppsats. Men jag tror det har att göra med att man gärna vill att hanhundar ska verka stora och starka.

Accepterat att ge djur kvinnonamn

Motsvarande värderingar gäller troligen för tiknamnen kommer hon fram till i sin forskning. Tikarna ska ha namn som signalerar traditionell kvinnlighet.

- Förr i tiden reflekterade man inte över hundens kön, det finns det belägg för.

Idag ger hundägare gärna sina hundar maskulina eller feminina egenskaper.

Hunden Wille blev supermänsklig.

- Man kan till exempel höra hundägare säga om sin hund att ”hon är så tikig”.

Tikar får påtagligt oftare människonamn än hanhundar. Det kan hänga ihop med att det traditionellt varit mer accepterat att ge djur kvinnonamn. Det har annan forskning visat.

Gamla hundnamn

Johanna Othén var beredd på att hitta många personnamn bland hundnamnen när hon började sina efterforskningar.

- Men att det skulle vara så enormt dominerande trodde jag inte, säger hon.

Golden retriever-hundar har människonamn oftare än andra hundraser. Vad beror det på?

- Det kan nog ha att göra med att den är en så populär sällskapshund och ofta är som en familjemedlem.

Bland alla raserna är det tydligt att tikar får feminina namn och hanhundar maskulina. Jakthundar å andra sidan har oftare än andra hundar gamla hundnamn som inte är könsbundna, Ruff, Ajax och och Rapp, till exempel.

Vad beror det på?

- Jag tolkar det som att jakthundar har fortsatt att ha samma funktion som förr, de har fortsatt att vara mer arbetshundar än sällskapshundar.

Bland jakthundarna är det också vanligare än bland andra raser att tikarna har namn som antyder tuffhet och styrka, som Hera och Nikita.

Ozzy är en schäfer

Schäfrar vill man också ge tuffa namn som antyder mod och styrka. Dessutom har schäfrar ofta namn som innehåller bokstaven z. Zack, Zita, Zorro, Ozzy och Bonzo är några exempel. Men där finns också människonamn som Kajsa, Elvis och Charlie. Och Bamse och Lady förstås som bland alla andra hundraser.

Människonamn blir hundnamn. Går namnen andra vägen också, alltså blir hundnamn människonamn?

- Ja, det finns flera exempel på, i alla fall djurnamn.

- Tindra och Nova är det många som döper sina barn till nu. Det är ju gamla ko- och hästnamn.

Har du själv hund?

- Nej, men jag har funderat på att skaffa sen jag börjat med det här och pratat med många hundägare.

- Men jag har två katter.

Vad heter de?

- Anubis heter en som hade det namnet när vi adopterade den. Den andra heter Asta Kask efter ett punkband och det passar henne.

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert: