”Barn ska också kunna straffas”

Av: Jenny Stiernstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

Läsarna är till synes eniga: Barn under 15 år ska kunna straffas i domstol.

Drygt åtta av tio anser att Peter Althin har rätt som kräver en utredning i frågan.

– Man blandar ihop ansvarstagande med bestraffning, säger barnombudsmannen Lena Nyberg som ställer sig kritisk.

Barn under 15 år som begår brott ska kunna dömas i speciella barndomstolar.

Det anser 84,7 procent av aftonbladet.se:s läsare – som därmed ställer sig bakom kd-politikern och advokaten Peter Althin krav på att frågan åtminstone bör utredas.

Bara 15,3 procent av de nära 23 000 röstande ogillar förslaget.

Likhet inför lagen

Althin anser att samhället länge har blundat för ungas kriminalitet.

– Det är dags att på allvar ta en diskussion kring ämnet. Brottsligheten sjunker i åldrarna och ingenting görs, säger han till aftonbladet.se.

Ett påstående i vilket läsarna inte är sena att instämma:

– Likhet inför lagen ska väl inte vara baserat på ålder? Jag tycker det är bra att ungdomsgängen får det lite tuffare, skriver signaturen Matteo80.

"Jäkelskap inte okej"

– Jag drar inte alla barn över en kam men om man ser till dagens ungdommar så ser de sig själva som "stora och vuxna". Sina rättigheter är de väl införstådda med men att de också har skyldigheter det ställer de sig helt oförstående till. Nej, vill de ses som vuxna så kan de ta bestraffningar som vuxna, tycker Sebulon.

– Kul att någon från "etablissemanget" äntligen börjar fatta vad många från fotfolket länge efterfrågat. Det viktigaste är kanske inte SÅ mycket att de unga ska straffas – men de ska banne mig få känna på att det inte är ok och springa och ställa till jäkelskap såsom misshandel, hot och skadegörelser utan att det "kostar på", menar JohSeg.

"Skrämmande straffa barn"

Läsarnas stöd till trots – Peter Althin kommer att få ligga i om han ska lyckas övertyga sina kolleger.

Enligt Svenska Dagbladet säger justitieminister Beatrice Ask (m) nej till att sänka straffbarhetsåldern.

–? Tanken på att straffa barn är främmande.

Även justitieutskottets ordförande Thomas Bodström (s) uppges vara kritisk.

–?De advokater som arbetar med barn som blir omhändertagna är övertygade om att det inte handlar om att straffa de här barnen, utan om att hjälpa dem, säger han till SvD.

Ansvar – men inte straff

Även barnombudsmannen Lena Nyberg ställer sig kritisk till Althins utspel.

– Jag tycker att det är en väldigt orolig utveckling att vi ens diskuterar en sänkt straffrättsålder. Jag tror att alla är överens om att barn och ungdomar måsta ta ansvar för det de gjort. Och det är viktigt att socialtjänsten ingriper. Men att bestraffa och döma är jag absolut emot. Barn behöver få hjälp att komma ur sin kriminalitet, säger hon.

Ett straff i domstol skulle snarat innebära att de unga riskerar identifiera sig med kriminaliteten, menar hon.

– Det vore djupt olyckligt. Därför tycker jag att diskussionen om socialtjänsten är väldigt viktig.

Vad säger du om att 85 procent är för bestraffning av unga?

– Jag tror att man blandar ihop ansvarstagande med bestraffning. Unga ska lära sig att ta ansvar – men inte bestraffas.

Publicerad: