Så blir världen med Obama

Barack Hussein Obama II har valts till Amerikas förenta staters 44:e president.

Den 20:e januari tillträder demokraten ämbetet – som landets första svarta president.

Här är en sammanfattning av den politik amerikanerna har röstat fram.

EKONOMIN

Barack Obama vill införa höjd minimilön och skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare.

Han vill också häva Bushs skattelättnader för välbeställda – och höja skatten för dem som tjänar över 250 000 dollar per år.

Arbetslöshetsförsäkringen ska utökas, och Barack Obama föreslår ett tillfälligt, tre månder långt, utmätningsstopp för vissa bostadsägare.

Obama vill även omförhandla frihandelsavtalen och göra dem mer protektionistiska. Han är alltså emot handelsavtal som hotar jobben eller miljön i USA.

SJUKVÅRDEN

Barack Obama vill införa en obligatorisk sjukförsäkring för barn, men inte en allmän heltäckande sådan för vuxna.

Målet är en allmän sjukförsäkring 2012, som ska finansieras med skatter för de rika.

Med subventioner ska det ändå bli billigare att vara sjukförsäkrad, och Obama vill ta ifrån försäkringsbolagen rätten att kunna vägra att sjukförsäkra vissa personer.

Han anser även att företag, om än inte de minsta, bör förse sina anställda med sjukförsäkring.

UTBILDNINGSSYSTEMET

Demokraten vill reformera förskolesystemet med en budget på 18 miljarder dollar.

Han vill uppmuntra, men inte göra det obligatoriskt, med förskola.

Barack Obama vill göra det billigare att studera vidare. Bland annat med skattelättnader på 4 000 dollar per år för studenter som utför ett visst antal timmars samhällstjänst.

Statliga collegekurser ska vara helt avgiftsfria.

DÖDSSTRAFF

Obama är för dödsstraff vid mycket grova brott, som till exempel våldtäkt mot barn.

ABORTLAGSTIFTNING

Obama är för en fri abortlag och anser att kvinnor själva kan fatta ett beslut i frågan, i samråd med läkare och präst.

ENKÖNADE ÄKTENSKAP

Även om Barack Obama personligen är emot enkönade äktenskap, är han också emot en konstitutionell lag som förbjuder dem.

Han stödjer partnerskap för homosexuella par, som ger samma juridiska rättigheter som i heterosexuella äktenskap. Det innebär också rätt att ansöka om adoption.

Frågan om äktenskap skjuter han dock över på delstaterna, som Obama anser själva ska besluta i frågan.

ILLEGAL IMMIGRATION

Obama är för hårdrare bevakning av gränsen mellan USA och Mexiko.

Han är för strängare straff för arbetsgivare som anställer svart arbetskraft.

Han har även röstat för att illegala invandrare ska kunna ansöka om medborgarskap, om de betalar skatter och böter och uppfyllla vissa språkliga krav.

KLIMAT OCH ENERGI

Barack Obamas mål är att USA ska ha en ledande roll i kampen mot klimatförändringarna.

Han vill sänka USA:s utsläpp av växthusgaser med 80 procent fram till 2050. Bland annat genom att låta företag betala för den koldioxid de släpper ut.

Obama har jämfört USA:s oljeberoende med alkoholism och vill minska landets oljeförbrukningen med 35 procent till 2030.

Han har omvärderat sin strikta nej-linje vad gäller utökade borrningar och tycker att man ska exploatera vattnen utanför Floridas kust i jakt på ny olja.

Obama vill investera 150 miljarder dollar i forskning om förnyelsebara bränslen.

Han vill hålla kärnkraftsalternativet öppet, men anser att man inte bör bygga fler kärnkraftsverk förrän man funnit en tillförlitlig metod för slutförvaring av kärnavfallet.

Utrikespolitik

AFGHANISTAN

Barack Obama förespråkar generellt diplomatiska lösningar.

Dock inte i jakten på al-Qaida, där han vill fokusera på Afghanistan. Han vill omgruppera stora delar av trupperna i Irak till Afghanistan och utöka de 36 000 soldaterna i landet med ytterligare 7 000.

Han har även förespråkat militära angrepp på pakistansk mark i syfte att slå ut terrorbaser.

Barack Obama anser att USA ska behålla sin position som världens största och mest effektiva krigsmakt och utlovar större satsningar på bland annat specialstyrkor.

IRAK

Barack Obama var emot invasionen av Irak 2002 och har motsatt sig beslutet om ökad truppnärvaro.

Den militära huvudstyrkan ska vara ute ur Irak 16 månader efter att han blivit president. Utfasningen ska alltså vara senast sommaren 2010.

Obama vill att en mindre styrka ska vara kvar i landet och fokusera på fortsatt jakt på al-Qaida-fraktioner, samt att skydda den amerikanska ambassaden.

IRAN

Obama är villig att möta Irans president Mahmoud Ahmadinejad för samtal om landets kärnkraftsprogram utan förutbestämda krav.

Han utesluter inte militära alternativ, men förespråkar ett slags ”tuffare diplomati”.

Publisert: