Allt fler barn rövas bort

Publicerad:
Uppdaterad:

1 239 fall anmäldes förra året

Allt fler barn förs olovligen bort av sina föräldrar.

Under 2007 anmäldes 1 239 fall, vilket är en tredubbling sedan början på nittiotalet. De flesta stannar i Sverige, men under 2007 nära fördubblades antalet barn som olovligen förs utomlands från 72 till 129 stycken.

Om ett barn förs utomlands av den ena föräldern utan den andra förälderns samtycke så är detta i normalfallet inte tillåtet enligt svensk lag.

Det finns flera internationella avtal som ska hjälpa föräldrar att få hem bortförda barn. Den viktigaste är Haagkonventionen som gäller i ett 70-tal länder. För att Haagkonventionen ska gälla måste sökanden ha vårdnaden om barnet som inte får ha fyllt 16 år. Barnet måste också tidigare ha varit bosatt i Sverige.

(Källa: BRÅ/Regerings-kansliet/UD)

Publicerad: