145 000 fler utan sysselsättning

Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten stiger till 9 procent

Sysselsättningen kommer att minska med 145 000 personer på två år.

Arbetslösheten stiger till 9 procent år 2010.

Det uppskattar Arbetsförmedlingen i sin nya jobbprognos, skriver TT.

– Vi kommer att ha två väldigt dystra år framför oss, säger prognoschefen Tord Strannefors på en presskonferens.

Arbetslösheten väntas öka mest bland ungdomar, men också mycket bland utlandsfödda.

Sysselsättningen väntas minska i samtliga län.

35 000 industrijobb

Under 2009 kan totalt 35 000 industrijobb försvinna, spår Arbetsförmedlingen. Och i byggindustrin väntas cirka 10 000 jobb försvinna nästa år.

Även den privata tjänstesektorn har gått in i en sämre konjunkturfas.

Arbetsförmedlingen räknar med att den tidigare starka tillväxten av sysselsättningen vänder till en minskning med 8 000 arbetstillfällen i tjänstesektorn nästa år.

Även den kommunala sektorn planerar för neddragningar.

9 procents arbetslöshet

Enligt Arbetsförmedlingens prognos:

Ökar arbetslösheten från 6,2 procent 2008 till 7,6 procent 2009 och sedan till 9,0 procent 2010.

Prognosen bygger på att 110 000 respektive 117 000 personer (2,3 respektive 2,5 procent av arbetskraften) deltar i arbetsmarknadspolitiska program 2009 och 2010.

Majoriteten av programmen består av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar.

Arbetsförmedlingen räknar med att BNP sjunker med knappt en procent nästa år.

Prognosen bygger på en intervjuundersökning vid drygt 12 000 arbetsställen inom det privata näringslivet samt intervjuer med nästan samtliga kommuner och landsting.

Publisert: