Rekordskadestånd till sexfrikänd

Publicerad:
Uppdaterad:

45-årig man får 4,2 miljoner – satt inlåst på rättspsykiatrisk avdelning över sex år

En 45-årig man från Västmanland har fått ett skadestånd på över fyra miljoner kronor av staten, efter att ha suttit inlåst på rättspsykiatrisk avdelning i över sex år.

Han frikändes förra året.

Mannen dömdes 2001 för våldtäkt mot sin sambos dotter, som var sex till åtta år då de påstådda brotten begicks. Bevisningen bestod av skador i flickans underliv samt vittnesmål från flickan.

Ärren visade sig senare vara en ovanlig missbildning, och mannen frikändes i hovrätten.

Justitiekansler Göran Lambertz beslut tar bland annat hänsyn till att den felaktigt dömde mannens straff inte var tidsbestämt, utan omprövades med jämna mellanrum. Det ledde till en osäkerhet som ”påverkade honom negativt och bidrog till ett ökat lidande”. 45-åringen upplevde sig också trakasserad av övriga intagna på grund av att han dömts som pedofil, och brottet som han dömdes för väckte uppmärksamhet i det lilla samhälle där han bodde.

JK drar paralleller till fallet Bo Larsson, en man från Skåne som satt fängslad i tre år och två månader, dömd för att ha begått sexuella övergrepp mot sin egen dotter. Visserligen utsattes Bo Larsson för större massmedial uppmärksamhet och hade en annan familjesituation, men ”att påföljden var tidsobestämd talar dock för en något högre ersättning” skriver JK i sitt beslut.

45-åringen får 4200000 kronor i skadestånd.

TT

Publicerad: