Strömavbrott på Mölndals sjukhus

NYHETER

Vid 19-tiden drabbades Mölndals sjukhus av ett strömavbrott.

Ett system för reserv-el gick inte igång tillräckligt snabbt och ambulanser ombads åka till andra sjukhus.

– Man har till exempel inte kunnat genomföra en röntgenundersökningen, säger Anne Louise Leikin vid sjukhuset presstjänst.

Hela sjukhuset drabbades av strömavbrottet, som inträffade någon gång runt 19-tiden på onsdagen.

Verksamheten på sjukhuset drabbades, då ett reservsystem inte satte igång tillräckligt snabbt.

Bland annat fick en planerad röntgenundersökningen ställas in.

– De livsviktiga systemen, som respiratorer, går på batterier och drabbas inte av strömavbrott, säger Anne Louise Leikin.

Dirigerades om

Ambulanser fick dirigeras till andra sjukhus i området.

– Det är dumt att åka hit om vi inte fungerar helt och hållet, säger Anne Louise Leikin.

Det var strax innan nio oklart om sjukhuset fått igång sin elförsörjning.