Gud portas från avslutningar i kyrkan

avSofia Roström Andersson

Att vara i kyrkan går bra – om det inte snackas om gud.

Nu har Skolverket tagit fram riktlinjer för avslutningar.

Skolavslutningarnas vara eller icke vara i kyrkan diskuteras ofta.

Med bara veckor kvar till jul går nu Skolverket ut med en "juridisk vägledning för rektorerna", eftersom det är de som ytterst ska hantera situationen.

"Ska inte tvingas"

Dagens Nyheters debattsida skriver generaldirektören Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd, att skolan kan samlas i kyrkan – men bara om det inte finns några religiösa inslag i ceremonin.

– Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Det är stor skillnad på att få kunskap om religioner i undervisningen och att tvingas delta i religiös utövning, skriver artikelförfattarna.

– Att elever i grundskolan har skolplikt och är skyldiga att delta i skolans verksamheter, som till exempel avslutningar och samlingar i advent, ger ytterligare en dimension till frågan.

Rektorns ansvar

Skolverket har slagit fast att en präst kan medverka om en skolavslutning hålls i en kyrka.

– En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap, skriver Ekström och Aggebo.

Ytterst ansvarar rektorn för innehållet även om en avslutning hålls i kyrkan.

– Det ansvaret kan aldrig överlåtas till kyrkan. Om inte skolan och kyrkan kan komma överens så måste rektorn avstå från att ha samlingen i kyrkan, skriver Ekström och Aggebo och menar samtidigt att Skolverket inte ser några problem i att en kyrka ordnar en frivillig samling för elever, föräldrar och skolpersonal utanför skoltid och skolverksamheten.