Billström hyllas av SD - sågas av alliansen

avElisabeth Marmorstein

Migrationsminister Tobias Billström (M) vill skärpa försörjningskravet på flyktingar som vill ta hit sina familjer.

Nu får han mothugg från KD och FP - men hyllas av SD.

– Det är självklart positivt att han går åt vårt håll, säger Richard Jomshof (SD), rättspolitisk talesperson.

Försörjningskravet innebär att personer med uppehållstillstånd först måste ha ordnat jobb och bostad innan de får ta hit sina anhöriga. Lagen antogs för två år sedan, efter en hård strid inom regeringen. FP och KD tvingade fram flera undantag, bland annat för barnfamiljer.

För omfattande undantag

Nu menar Tobias Billström att lagen är urvattnad och att undantagen blivit alldeles för många. Följden blir trångboddhet och kraftigt ökade socialbidrag för kommunerna.

– Undantagen är så omfattande att det är mindre än en procent som omfattas. I det läget tycker jag och Moderaterna att det är dags att diskutera den här frågan på nytt, säger han.

Många asylsökande väntas

Frågan har aktualiserats av Migrationsverkets prognoser.

– Vi har en utveckling som pekar på en väldigt hög inströmning av asylsökande till Sverige. Som ansvarskännande migrationsminister ser jag det som min uppgift att dra igång den här diskussionen på nytt.

Hur många ska lagen omfatta för att du ska vara nöjd?

– Det viktigaste är inte att peka ut en procentsats utan att se till syftet med lagstiftningen. Försörjningskravet styr människor att snabbare skaffa sig en bostad och ett jobb. Det har varit vår uppfattning ända sedan diskussionen startade.

Får kritik från alliansen

Utspelet väcker irritation hos allianskamraterna. Emma Henriksson är migrationspolitisk talesperson för KD:

– Familjer ska inte hållas splittrade på grund av vår politik. Den uppfattningen ändrar vi inte för att det är fler som vill komma hit just nu på grund av kriget i Syrien, säger hon.

Inte heller centerpartiets Johan Hedin ser någon anledning att frångå överenskommelsen.

– Vi behöver långsiktigt hållbara villkor i de här oerhört känsliga frågorna och då kan man inte hålla på att ändra dem efter väder och vind.

Även FP vill hålla fast vid kompromissen.

– Den gamla överenskommelsen gäller men jag är beredd att lyssna på vad Billström tänker sig, säger Ulf Nilsson, migrationspolitisk talesperson.

Stöttas av SD

Men Sverigedemokraterna välkomnar migrationsministerns besked. Pressekreteraren Martin Kinnunen slår på twitter fast att:

"Billström kan vara en av de bättre migministrarna."

Redan för fyra år sedan sågade partiet undantagen för barnfamiljer. Nu säger Richard Jomshof:

– Det är positivt att Billström landat i samma slutsats som vi landade i för länge sedan.

Han tror att SD:s lyft i opinonen är ett av skälen till migrationsministerns utspel.

– Det är ett sätt för dem att försöka mota Olle i grind och sätta stopp för vår framväxt. Samtidigt är det en mycket kostnadskrävande politik de har fört, vilket Billström verkar inse nu.

”Trägen vinner”

Tobias Billström tar SD:s hyllningar med ro.

– Det är nog rätt övergående. Det finns rätt lite gemensamt mellan dem och oss i migrationspolitiken.

Ingen av allianspartierna vill diskutera en förändring. Hur ser du på det?

– Trägen vinner. Det var precis lika starkt motstånd mot att införa försörjningskravet överhuvudtaget och ändå fick vi igenom det. Jag tror förutsättningarna för att komma vidare är ganska goda.