Abborrar blir modiga – av ångestmedicin

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

De blir våghalsiga, vräker i sig mat och sticker från sina vänner.

Abborrar som får i sig rester av ångestdämpande läkemedel kan ge negativa avtryck på vårt ekosystem, menar forskare.

– Fiskarna kan få svårt med reproduktionen och vi kan få problem med giftiga algblomningar, säger Jonatan Klaminder vid Umeå universitet.

Forskare vid Umeå Universitet har för första gången undersökt beteendeförändringar hos djur från utsläpp i vattendrag nära reningsverk i svenska storstäder.

I studien återskapade man den miljö som finns i Fyrisån i Uppsala, med samma halter av det ångestdämpande läkemedlet Oxazepam. Ett hundratal abborrar fisk simma i det vattnet, medan en kontrollgrupp abborrar simmade i rent vatten.

Förändrat beteende

Abborrarna som fick i sig läkemedlet visade upp ett förändrat beteende. De blev mer aktiva, mindre sociala och mycket bättre på äta.

De blev också modiga och vågade lämna sitt stim.

– Normalt är abborrar dygnet runt väldigt rädda för att bli uppätna av större friskar. Men läkemedlet tog helt enkelt bort den oron och gjorde fisken mer våghalsig och glupsk, säger Jonatan Klaminder, miljöforskare vid Umeå universitet.

”En oroande möjlighet”

Det är väldigt låga halter av läkemedlet som abborrarna får i sig och det är inget som kan vara skadligt för människor som äter fiskarna.

För att få i sig halter motsvarande ett enda piller skulle man behöva äta 4 000 kilo abborrar på ett dygn, säger Jonatan Klaminder, men pekar samtidigt på att halterna ändå är tillräckligt stora för att det ska sätta avtryck i naturen.

– Vissa arter kan få väldigt stora förluster av sina fiskar, de kan få svårt med reproduktionen helt enkelt, säger han.

Men inte bara fiskarna kan ta skada av läkemedelsrester i vår natur.

Abborrarnas huvudföda består av zooplankton, som i sin tur äter alger. När abborrarna blir glupska och äter mer plankton ökar risken för algblomning.

– En oroande möjlighet av det är att vi kan få giftiga algblomningar med försämrad vattenkvalitet som följd, säger Jonatan Klaminder.

”Samhällets ansvar”

Idag publiceras forskarnas genombrott i den vetenskapliga tidskriften Science.

Men trots den oroande upptäckten påpekar Jonatan Klaminder att det inte betyder att folk ska sluta ta sin ångestdämpande medicin.

– Det är ett såpass viktigt ämne för en svår sjukdom och något sådant här ska inte få påverka hur man äter medicin. Det är samhällets ansvar att komma på en lösning för hur man ska rena vattnet om det visar sig att resterna ger en ekologisk effekt, säger han, och fortsätter:

– Man ska vara hoppfull tycker jag. Vi vet ju varifrån vattnet kommer ifrån, allt går ju genom avloppsrören. Kan vi bara komma med en teknisk lösning att sätta på rören går det här att åtgärda.

Publicerad: