Nyheter

”Många unga lever under förtryck”

Av: 

Pontus Ahlkvist

NYHETER

Experten på hedersvåld menar att Manidja hade levt om hon fått rätt hjälp

Arrangerade äktenskap ska kriminaliseras och ungdomar som lever i hederskulturer måste få bättre hjälp.

Det tycker Azam Qarai på Linnamottagningen.

– Hade Manidja fått den hjälp hon behövde från samhället hade det här inte slutat där det slutade, säger hon.

Vi måste berätta Manidjas historia för att rädda andra unga kvinnor från att gå samma öde till mötes, menar Azam Qarai på Linnamottagningen, som hjälper och stöttar ungdomar som lever under hedersförtryck.

”Många lever under hot”

– Manidja levde i en hederskultur. Hon begränsades av sin egen familj och hade för länge sedan gett upp hoppet om ett eget liv, säger hon.

Azam Qarai säger att hon träffat minst 2 000 ungdomar som på ett eller annat sätt lever under hot eller förtryck sedan 1998, då hon började arbeta med frågan.

– Begränsningarna kan vara av olika grad, men tyvärr lever många unga under förtryck och hot om våld, säger hon.

Hon vill att arrangerade äktenskap kriminaliseras. Dessutom tycker hon att det behövs mer information om kvinnors och barns rättigheter i Sverige i samband med SFI-undervisning.

”Måste markera värderingar”

– Det handlar om mänskliga rättigheter. Å ena sidan är det viktigt att respektera allas rätt till sin tro, sina värderingar och sin kultur. Å andra sidan måste vi bli bättre på att markera att det finns värderingar som samhället under inga omständigheter kan stödja, säger hon.

ANNONS

MORS DAG-BUKETT; Låt våra florister hjälpa dig att uppvakta och överraska - enklare kan det inte bli!

Extern länk från Interflora SE

Beställ nu

Publisert: