375 miljoner skrivs av: ”De kan utvecklas”

NYHETER

Skatteverket säger ja till att skriva av 375 miljoner kronor av Stampens skulder. De ser en framtid i koncernens bolag – flera av västkustens största mediehus.

– Vi bedömer att de har möjlighet att utvecklas, säger Skatteverkets ombud Dennis Abrahamsson.

Många mediehus på Västkusten står på helspänn medan ägarbolaget Stampen försöker lätta på sin skuldbörda.

Nu har Skatteverket sagt ja till koncernens ackordsförslag som innebär att staten skriver av 75 procent av skulderna – 375 miljoner kronor. Och med det kan ett antal traditionsrika tidningars framtid säkras.

– Jämfört med en konkurs står det klart att det här budet är mer fördelaktigt, säger Skatteverkets ombud Dennis Abrahamsson till Aftonbladet TV.

Inte olämpligt

Skatteverket har bedömt om det ”kan anses olämpligt ur allmän synpunkt” att skriva av skulderna. Sedan har de siat om framtiden för de 14 Stampenbolag som berörs av rekonstruktionen.

– På den info som vi har fått bedömer vi att det finns möjlighet att utvecklas efter en genomförd rekonstruktion och genomfört ackord, säger Dennis Abrahamsson.

”De har redan börjat”

Han pekar på att Stampen redan påbörjat en annan sorts rekonstruktion de senaste två åren: nedlagda tryckerier, rationaliseringar och organisatoriska förändringar.

– Vad som återstår nu är en finansiell rekonstruktion, med kapitaltillskott, antingen från ägarna eller från ägarna i kombination med offentligt ackord.

ARTIKELN HANDLAR OM

Stampen