MSB-personal: Vi kan inte hjälpa vid katastrofer

NYHETER

Löfven utlovar hjälp men räddningspersonalen saknar utrustning

1 av 2

Statsminister Stefan Löfven lovar att Sverige står redo att hjälpa Italien efter jordbävningen om vi får en förfrågan.

Men enligt Aftonbladets källor är MSB:s sök- och räddningsstyrka långt ifrån redo att sättas in i skarpt läge.

– Verksamheten har lagts på is och när Löfven säger "beredd" vete sjutton vad han menar, säger en hjälparbetare.

Dödssiffrorna har det senaste dygnet fortsatt att stiga efter jordbävningen i Italien. Efter över ett dygns sökande har 247 personer konstaterats döda. Nu pågår en kamp mot klockan för att kunna rädda eventuella överlevare under rasmassorna.

Statsminister Stefan Löfven uttryckte under onsdagen sitt deltagande och garanterade att Sverige är redo att bistå med katastrofinsatser om vi får en förfrågan.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är redo, sa statsministern under en pressträff.

Men personal på MSB som Aftonbladet har talat med ställer sig frågande till uttalandet eftersom Sverige saknar en bred beredskap att snabbt delta i internationella sök- och räddningsoperationer som den som nu genomförs i Italien.

”Ingen utrustning”

Senast MSB:s personal sattes in i skarpt läge var efter jordbävningen i Nepal i april 2015. Därefter har styrkan som går under namnet SWIFT USAR (Swedish International Fast response Team - Urban Search And Rescue) lagts på is.

– Det innebär att det idag inte finns utrustning vare sig i form av personlig utrustning eller räddningsutrustning, för att göra sådana livräddande insatser vare sig utomlands eller i Sverige, säger en källa som själv ingått i styrkan men som vill vara anonym.

”Vad menar Löfven?”

Efter insatsen i Nepal fick personalen ett brev där det stod att frågan om Sveriges framtida behov av, och formerna för en sådan styrka utredas vidare.

– Därför är Lövens uttalande ganska intressant, man undrar vad han menar, säger Aftonbladets källa.

Inte heller på MSB:s hemsida går det att läsa något om att Sverige inte längre kan bidra med sök- och räddningsinsatser utomlands.

Där står det istället att SWIFT står i ständig beredskap och kan lämna Sverige inom 10 timmar efter beslut.

– Vi är många i styrkan internt som länge ifrågasatt varför man inte återanskaffat den utrustning som är nödvändig, varför styrkan är vilande, säger Aftonbladets källa.

Utreder formerna

Ann-Charlotte Zackrisson är enhetschef för insatser på MSB och bekräftar att myndigheten inte har samma kapacitet som tidigare att skicka stora resurser för hjälpinsatser utomlands.

– Vi håller på och utreder formerna för den här verksamheten just nu. Vår strävan är att bli mer flexibla eftersom vi dag har en väldigt materieltung verksamhet som bygger på att vi ska vara helt självförsörjande på plats.

Kan Sverige i dag bistå med katastrofhjälp om vi skulle få en bred förfrågan?

– Inte med ett fullt USAR-team, däremot kan vi skicka mindre specialenheter.

Men finns det i dag utrustning till personalen?

– Nej, det är bland annat den personliga utrustningen vi ser över för att göra vår personal mer flexibel.

När räknar ni med att den nya organisationen ska vara redo?

– Det är en omfattande översyn som vi gör nu och den ska vara klar inom kort.

Aftonbladet har sökt statsminister Stefan Löfven. Via sin pressekreterare hänvisar han till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap vilken typ av hjälp Sverige kan bistå med till Italien.