Våld, fylla och sex

Av: Erik Nises

Publicerad:
Uppdaterad:

Här är prästerna som bryter mot kyrkans regler – och lagen

Klicka på bilden för att få större version
Klicka på bilden för att få större version

De ska tjäna Gud och leda sin församling.

Men de super, slåss och har sex med konfirmanderna.

Aftonbladet har granskat Sveriges värsta präster.

Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON

Den senaste tiden har det uppmärksammats flera fall med präster som brutit mot lagen eller blivit föremål för utredningar.

Just nu granskas en präst

i Jämtland. Enligt konfirmanderna drack mannen öl, förordade dödsstraff och fällde rasistiska och sexistiska kommentarer under ett läger i Norge.

Även om han inte misstänks för något brott ska domkapitlet, som är kyrkans egen domstol, se över hans lämplighet som präst.

– Det är inte bara brottsliga gärningar som kan komma under domkapitlets prövning utan även om man betett sig på ett sådant sätt som skadar anseendet, säger Maria Lundqvist Norling, Svenska kyrkans rättschef.

Paret hade gruppsex

Att domkapitlet inte bara går efter den världsliga lagen är tydligt i exemplet med ett prästpar i Stockholm. De hade gruppsex som mynnade ut i att kvinnan anmälde sin man för misshandel. Han dömdes i tingsrätten och förlorade sitt jobb som kyrkoherde. Men även kvinnan fick en erinran av domkapitlet, som hade synpunkter på hennes sexliv.

– Det yttersta domkapitlet kan göra är att ta ifrån en präst rätten att vara präst. Men vi har ytterligare två påföljder, prövotid på tre år och erinran, säger Maria Lundqvist Norling.

Ingvar Bengtsson, stiftsprost i Göteborg, arbetar med utbildning kring sexövergrepp i kyrkan.

Han säger det rakt ut – kyrkans lagar är hårdare än statens:

– Det som polisen skulle strunta i, till exempel frivillig sexualitet mellan vuxna, struntar inte vi i. Utifrån våra etiska regler är det oacceptabelt att inleda en sexuell relation med någon som står i beroendeställning. Där har vi mycket mer skärpta krav än den vanliga juridiken har.

Däremot finns inga regler för vilka anklagelser mot präster som ska polisanmälas.

Erkände relationen

Förra året skrev en kvinnlig präststuderande till domkapitlet och berättade att hon hade blivit sexuellt utnyttjad av sin konfirmationspräst från att hon var 16 år. Prästen erkände att de haft en sexuell relation, men ansåg inte att han utnyttjat henne.

I stället för att anmäla anklagelserna till polisen ansåg domkapitlet i Stockholm att de själva kunde hantera ärendet. Prästen fick tre års prövotid.

Kvinnan mår i dag mycket dåligt, men prästen arbetar som vanligt i sin församling.

– Vi har inga regler för när en polisanmälan ska göras, men vi följer en allmän policy om att det ska polisanmälas om det är befogat. Den bedömningen görs i varje enskilt fall av den som får uppgifterna, säger Maria Lundqvist Norling.

Publicerad: