”Det finns läkemedel”

Smittskyddsinstitutets Antonio Barragan chattade med läsarna

Antonio Barragan, Smittskydds-institutet.

kulan säger: Ärligt, hur oroliga behöver vi vara?
Antonio Barragan säger: Överföring av smitta mellan människor med aktuell "svininfluensavirus" har nu rapporerats från Mexiko. Flertal fall har rappoerats från USA och två länder i Europa. Vi har inte påvisat viruset i Sverige ännu. Fallen som har behandlats i USA och Europa tyder på att viruset i nuläget inte ger allvarligare sjukdom än vanlig influensa.
Jonas säger: Vilka hypoteser finns om varfor dodsfall har skett i Mexiko men inte nagon annanstans?
Antonio Barragan säger: Mycket bra fråga. Fallen i USA och Europa tyder på ganska beskedlig infektion. Det saknas information i nuläget om dödsfallen i Mexiko. Om dödsfallen varit direkt orsakade av viruset eller om det har varit indirekta konsekvenser hos särskilt känsliga individer (hög ålder, nedsatt immunförsvar) är nu en viktig fråga som smittskyddsmyndigheterna arbetar med under dagen.
Arlanda säger: Är ni säkra på att denna influensa än så länge bara kan smitta via direkt kontakt? är det inte möjligt att den kan ändra sig själv så att det blir luftburet?
Antonio Barragan säger: Det finns inget som tyder på detta. Allt talar för att viruset sprider sig som vanlig influensa, dvs via droppar från saliv, nysningar, hosta, mycket nära kontakt med infekterade individer alltså.
h5n1 säger: Jag har nyligen kommit hem från en resa till Mexiko, behöver jag vara orolig?
Antonio Barragan säger: Om du har influensasymptom (tex. hög feber, förkylningssymptom, muskelvärk) eller utvecklar dessa symptom närmaste veckan (inom 7 dagar efter hemkomst) bör du uppsöka sjukvård för influensatest.
Chris säger: Spanska sjukan dödade mellan 50 och 100 miljoner människor för mindre än 100 år sedan. Hur skiljer sig svininfluensan och hur mycket mer förberedda är vi?
Antonio Barragan säger: Vi är väl förberedda för en eventuell infektion som sprider sig i Sverige och Smittskyddsinstitutet följer läget i Sverige och Internationellt forlöpande. Aktuellt virus kommer sannolikt från gris/svin men den verkar ha plockat upp olika genkomponenter som kan finnas i vanlig människoinfluensa och fågelinfluensa. Detta i sig säger inte mycket om hur farligt ett virus är.
gurra säger: Bör man avstå från att åka till vissa delar av USA?
Antonio Barragan säger: Det finns inga resrestriktioner utfärdade i nuläget från Svenska myndigheter eller WHO gällande USA
Sonrisa säger: Hur mycket skydd ger ett munskydd/mask?
Antonio Barragan säger: Mask är bra om man vistas i miljöer där infekterade människor kan finnas. Det kan också skydda från att smittan sprids om man är infekterad. Vanlig hygien (handhygien, nyshygien, undvika stora folksamlingar tex tunnelbana)är ännu viktigare om man tittar till hela befolkningen.
Annika säger: Hej! På länstyrelsens hemsida står det att det inte upptäckts några fall av svininfluensa utanför USA och Mexico, stämmer det? det står i dagstidningarna att det finns flera fall i Europa.
Antonio Barragan säger: Information kommer in varje timme. Två länder i Europa har rapporterat bekräftade fall av svininfluensa, Spanien och Storbriiatanien. Listan kommer att ändra sig hela tiden närmaste dagrana med stor sannolikhet.
Tony säger: Finns det något som tyder på att barn är mer mottagliga för detta? Bör jag som förälder vara uppmärksam på andra symptom än den "vanliga" influensa symptomen som kan vara nog så svara att upptäcka.
Antonio Barragan säger: För barn gäller samma hygien och regler som för vuxna. Se fråga ovan och SMIs hemsida www.smittskyddsinstitutet.se
Jens säger: Hur stor är risken att detta utvecklar sig till en global epedemi med stor dödlighet?
Antonio Barragan säger: WHO utfärdare inatt att vi ligger i så kallad Fas 4, dvs att det finns en RISK att viruset sprider till en global pandemi. Vi är inte där dock.
lotta säger: Behöver man känna nån oro om man ska ut o resa i sommar, typ turkiet??
Antonio Barragan säger: Inga rapporterade fall finns från Turkiet och inga reserestriktioner finns utfärdade för Europa i nuäget.
Moderator säger: Då tar vi sista frågan!
Jenny säger: Finns det något vaccin, i Sverige, i dagens läge som hjälper mot svininfluensan?
Antonio Barragan säger: Det finns ett vaccin för grisar men inget vaccin som är avsedd för människor. Det finns dock läkemedel som behandling av virussjukdomar som svininfluensa.
Moderator säger: Tack Antonio och alla chattare för frågor och svar!
Antonio Barragan säger: Tack