Tog lån för att köpa hörselhjälp till Maja

Av: Erik Wiman

Publicerad:
Uppdaterad:

Landstinget vägrar att betala hörselsystemet till skolan

Utan moderna hjälpmedel kan Maja, 13, inte höra sina lärare och klasskamrater.

Men av landstinget har hon inte fått någon hjälp.

Nu har hennes föräldrar tvingats att ta ett lån och själva köpa in hörselutrustningen till skolan.

I snart två år har Tove och Kent Johansson i Långasjö påtalat för landstinget i Kalmar att Maja behöver nytt modernt hjälpmedel för att deras dotter ska ha samma förutsättningar som de andra eleverna.

Maja har en medfödd hörselnedsättning som gör att hon behöver lärar- och elevmikrofoner i klassrummet.

– Vi ville vara ute i god tid och tog upp frågan om bättre hjälpmedel för Maja två år innan hon skulle börja i årskurs sju i Emmaboda, säger Tove.

– Eftersom hon varit inskriven på pedagogiska hörselvården sedan hon var 10 månader så kan inte hennes byte av skola ha kommit som en överraskning.

På högstadieskolan finns bara det två salar med hörslingor.

– Maja skulle inte ha en chans att hänga med i alla ämnen, och framförallt inte kunna vara delaktig i diskussioner och grupparbeten som dagens skola kräver för att få bra betyg, säger Tove Johansson.

Får ingen hjälp

Föräldrarna hade hoppats att landstinget skulle köpa in ett digitalt hörselsystem som kunde flyttas mellan klassrummen.

Från början lät det positivt, men i mars i år fick de plötsligt veta att landstinget inte kan hjälpa dem.

– När vi ytterligare en gång påminde pedagogiska hörselvården fick vi beskedet att pengarna var frysta.

Någon närmare förklaring har familjen inte fått.

Tvingades ta lån

För att deras dotter ska kunna delta i undervisningen har de själva tvingats köpa in utrustningen till skolan. Det innehåller utöver lärarens mikrofon 8 st elevmikrofoner.

– Vi var tvungna att agera, annars hade Maja riskerat att komma efter redan från början i årskurs 7 och det kan vi inte acceptera, säger Tove Johansson.

Hörselhjälpen som Maja behöver kostar över 100 000 kronor. Pengar som föräldrarna har lånat ihop.

– På företaget i Halmstad sa de att det var första gången som de sålt systemet till privatpersoner.

Ordföranden för bildningsnämnden i Emmaboda, Jan-Olof Jäghagen, säger att man från kommunens håll inte kan göra så mycket för att hjälpa familjen.

– Det här är först och främst en landstingsfråga. Jag och kommunens skolchef ska skicka en skrivelse till landstinget och försöka skynda på ärendet.

Kan Kent och Tove räkna med någon ekonomisk kompensation från kommunen om landstinget fortsätter att vägra?

– Det kan jag inte svara på, eftersom jag inte vill lova familjen något jag inte vet att jag kan hålla.

Under tiden väntar familjen Johansson på att landstingsstyrelsen ska fatta beslut i frågan.

– Vi hoppas verkligen att vi kommer att få igen de här pengarna, säger Tove.

Publicerad: